Door Bea Mieris op 19 januari 2016

Dependance Textielmuseum Piushaven

In de commissie vestiging is de actualisatie van de stedenbouwkundige visie voor de Piushaven besproken. De PvdA fractie heeft aangegeven de verdere ontwikkeling van het Piushaven gebied van harte te steunen. Het is daarbij wel van belang dat de balans tussen wonen, uitgaan, recreëren en genieten van de Piushaven als havenpark bewaakt blijft. We hebben als PvdA fractie nog een aantal aandachtspunten meegegeven waaronder behoud van het stadsstrand en de stadstuin voor het gebied, een zwemvoorziening in de haven en een museumpje ter herinnering aan de AaBee Wolfabriek. Dat laatste idee komt van Jan Pieter Vorsteveld, PvdA ambassadeur voor de Piushaven. Jan Pieter besprak de stukken over de Piushaven met een aantal buurtgenoten. Een mooi voorbeeld van een perfecte samenwerking tussen een wijkambassadeur en de fractie. Het college gaat in gesprek met het Textielmuseum om de mogelijkheid voor een AaBee Wolfabriek dependance te bespreken.

Bea Mieris.

Bijgevoegd hieronder is het betoog Piushaven.

Wensen en bedenkingen bij actualisatie Stedenbouwkundige Visie Piushaven 2015

Dat het college het Piushaven gebied blijft zien als een prioriteitsgebied en dat het college de regie wil blijven voeren op de verdere ontwikkeling van dat gebied steunen we als PvdA fractie van harte. We zien de Piushaven als een bijzonder gebied waar het goed wonen, ondernemen en ontspannen is. Met het college delen we het streven om het gebied in balans te houden. Het is fijn om in een bruisend gebied te wonen en te vertoeven, maar daar hoort ook op z’n tijd rust en ontspanning bij. Genieten van de stilte van het  water en het van het waardevolle groen. Ook dat is voor ons de Piushaven. We juichen het besluit om het ecologische beheer van de parkoevers te verbeteren van een onderhoudsniveau van C naar A dan ook toe. Ook zijn we het eens dat de promotie van de Piushaven ‘Piushaven Levend Podium’ langer financieel gesteund blijft door de gemeente. De verschillende culturele activiteiten zetten de Piushaven immers op de kaart (drakenbotenrace, lichtjesfeest, wintermarkt, stadsstrand).  

De PvdA fractie geeft het college graag nog wat aandachtspunten mee:

De verbinding binnenstad – Piushaven is momenteel niet fraai. De Koopvaardijstraat zal dan ook in relatie tot een nieuwe invulling voor het Koningsplein aangepakt moeten worden zodat er een logische en aangename liefst groene verbinding komt tussen beide gebieden.

Het stadsstrand en de stadstuinderij zijn succesvolle tijdelijke initiatieven. Ook zij zetten de Piushaven op de kaart als een aantrekkelijk en veelzijdig gebeid. De PvdA fractie zou het toejuichen als beide initiatieven behouden blijven voor het gebied Piushaven. We verzoeken het college dan ook om te zoeken naar nieuwe locaties in het Piushavengebied voor het stadsstrand en de stadstuinderij.

We verzoeken het college om te stoppen met de kunstmatige boomspiegels (gesteente gemengd met epoxylijm) voor de Platanen aan de noordoever van de Piushaven. Geef deze bomen de ruimte en de benodigde zuurstof om te kunnen herstellen. Ze zien er nu alvast belabberd uit. De platanen aan de zuidoever met een ouderwetse boomspiegel zien er alvast een stuk gezonder uit.

We verzoeken het college om aan de zuidoever van de Piushaven ook het zicht op het water te laten bestaan. De Bewonersgroep Zuidoever Piushaven zou het betreuren als ze een aaneengesloten wand aan boten (museumhaven) voor hun neus krijgen waardoor hun zicht op het water verdwijnt. De PvdA fractie ondersteunt hun verzoek.

We verzoeken het college om wat te doen aan de uitstraling van de brug ringbaan Oost. Met een verfbeurt en het aanbrengen van beplanting langs de oevers zou al het nodige verbeterd kunnen worden.

We verzoeken het college om gerenoveerde en nieuwe gebouwen te voorzien van informatie over het verleden van de betreffende plek.

Is het een idee om de culturele aantrekkelijkheid van de Piushaven nog verder te vergroten door een museumpje op te richten ter herinnering aan de wolfabriek (textielfabriek AaBee); een mini dependance van het Textielmuseum?

Met deze laatste wens sluit ik af voorzitter in de eerste termijn.

 

 

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris