Door Bea Mieris op 2 februari 2016

Exterieur Rijksmonument Lancierskazerne wordt aangetast.

De gemeenteraad van Tilburg heeft in meerderheid ingestemd met het plan om de westelijke vleugel van de Lancierskazerne te renoveren en er veertien grondgebonden woningen in te realiseren. De PvdA fractie heeft tegen het gewijzigde bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde omgevingsvergunning gestemd die het bouwplan mogelijk maken. De reden hiervoor is dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een negatief advies heeft afgegeven voor het plan. Volgens de Rijksdienst wordt het exterieur van de Lancierskazerne er te zeer door aangetast. De PvdA fractie is van mening dat het college het advies van de Rijksdienst zwaarder had moeten laten wegen en dus niet akkoord had moeten gaan met het plan. Tevens hebben de heemkundekring en vele omwonenden bezwaar gemaakt tegen het initiatief. Het is betreurenswaardig dat niet is gestreefd naar een bouwplan waar ook de Rijksdienst, de heemkundekring en omwonenden tevreden mee konden zijn.

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris