Fietsen in Tilburg steeds onveiliger

Door Hans Rube op 8 oktober 2018

TILBURG – Voetgangers en fietsers hebben het zwaar op het grondgebied van de gemeente Tilburg. De raadsfractie van de PvdA gaat dat in beeld brengen en tijdens de komende begrotingsdebatten begin november ook aan de kaak stellen. De raadsfractie eist dat het college direct concrete maatregelen treft op de ergste knelpunten.

Met behulp van de Tilburgers zelf, in eerste instantie de eigen partijleden in buurten, wijken en de dorpen, zijn de afgelopen periode gevaarlijke voet- en fiets oversteekplaatsen in beeld gebracht.

De fractie van de PvdA roept nu ook andere Tilburgers op zoveel mogelijk in woord en/of beeld door te geven waar zij in de dagelijkse praktijk onderweg tegenaan botsten.

PvdA-burgerraadslid Hans Rube die het initiatief nam voor het samenstellen van het zwartboek kwetsbare verkeersdeelnemers: “Onze gemeente was ooit met zijn ‘rode loper voor fietsers’ een voorbeeldstad in Europa en de wereld. Tot uit Japan kwamen mensen hier kijken hoe wij veilige fietsverbindingen hadden aangelegd, dwars door de stad. Tegenwoordig is het onmogelijk om als trage verkeersdeelnemer veilig van oost- naar west of van noord naar zuid te komen. Tilburg is een auto-stad vol racebanen.”

De fractie van de PvdA wil in het (digitale)zwartboek tal van onveilige situaties in beeld brengen: De slechte oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers, onmogelijke fiets en voetgangerspaden, kuilen, hobbels, schots- en scheef liggende tegels, smalle stoepen die vol staan met containers en rotzooi, te korte oversteektijden bij verkeerslichten, oversteekplaatsen waar de fietsers op de autorijbaan moeten wachten op elkaar terwijl de auto alweer groen licht krijgt…..

Rube: “We kunnen tientallen bekende risicoplekken opsommen. Natuurlijk de oversteek van de Cityring bij Theaters Tilburg. Maar ook bij het Postelsehoeve(fiets)pad richting Avans vraagt een normaal mens zich af wie heeft bedacht dat fietsers eerst viermaal een drukke weg moeten oversteken voor ze het fietspad naar het centrum mogen oprijden.”

Volgens de PvdA wordt de ernst van het probleem pas echt goed zichtbaar als alles een keer door deze burgeractie op een rij is gezet.

Rube: “Met grote trots wordt door het college in de Spoorzone een fietstunnel onder het spoor geopend. Maar waar kunnen die fietsers heen als ze vervolgens de Willem II-straat inrijden? Links het Pieter Vreedeplein op is een ramp, rechtdoor de stad in is verboden.”

“En hoe willen we de vele studenten en leerlingen die over de Tuinstraat fietsen veilig en zonder ergernissen door het centrum leiden? Hopelijk krijgen we met deze actie van onze fractie een discussie op gang waardoor het college en de verantwoordelijke GroenLinks-wethouder zich eindelijk genoodzaakt zien maatregelen te treffen die voetgangers en fietsers beschermen.”

Tips mailen aan de fractie van de PvdA via: HansRube@raadtilburg.nl

Hans Rube

Hans Rube

Journalist en burgerraadslid sinds maart 2018. Getrouwd met Hetty van Beek, theatermaakster. Mijn doel is om als volksvertegenwoordiger een brede laag van onze stad een stem te geven. Zowel het positieve als het kritische geluid moet worden vertolkt. Het ‘kleine leed’ moet net zo goed als de grote onderwerpen een plek krijgen in onze agenda.

Meer over Hans Rube