Door Yusuf Celik op 5 juli 2017

Stad in steigers, balans is zoek

Woensdagavond 5 juli 2017 presenteert fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg het plan om een nieuw Fonds Sociaal Domein in te richten. Dit fonds wordt gevoed met een bedrag van € 10.900.000,– als het voorstel van de PvdA wordt overgenomen. In de jaarafrekening over 2016 blijft € 23,6 miljoen over en daarmee is Tilburg een van de rijkste steden van Nederland. Toch leven 15.6% van de gezinnen in Tilburg onder de armoedegrens. Dat kan en moet anders.

Voor de PvdA is het van belang dat de balans tussen mensen en stenen in Tilburg wordt hersteld. Er is veel in de ontwikkeling van de stad geïnvesteerd, nu wordt het tijd dat er in de Tilburgers zelf wordt geïnvesteerd.

De rijkste gemeente van Nederland met zoveel Tilburgers in armoede binnen de gemeentegrenzen is een fout beeld dat de PvdA in Tilburg wil bijstellen. De fractie stelt daarom voor om een deel van het positieve resultaat (€ 23,6 miljoen) over het afgelopen jaar te besteden aan investeringen in het sociale domein om zo de nood te lenigen. Het voorstel van de PvdA aan het College van B&W is om de komende maanden voor de begroting 2018 concrete voorstellen te formuleren om de armoedebestrijding te innoveren en te intensiveren. Daarbij meent de PvdA dat de gemeente zich specifiek op jongeren moet richten om hen te ondersteunen zelf een inkomen te kunnen verwerven om daarmee buiten een uitkering te blijven.

Daarnaast wil de PvdA het College van B&W plannen laten ontwikkelen om meer maatwerk toe te passen bij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zodat er daadwerkelijk meer mensen ook aan de slag gaan. Nu blijven er teveel mensen aan de kant van de arbeidsmarkt staan terwijl de economie aantrekt en bedrijven schreeuwen om arbeidskrachten.

 

Lees hier de spreektekst: Stadinsteigersbalansiszoek

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik