Fractie kiest voor de ‘motie sociaal’

Door Yusuf Celik op 6 november 2018

Meedoen, leefbaar en sociaal Tilburg!

Het zijn de kernwoorden van de PvdA-fractie tijdens de begrotingsdebatten op 5 en 8 november. Alle moties en amendementen die de PvdA op 8 november indient hebben een directe link met hoe we willen dat de burger zijn stad beleeft. De fractie is de meest actieve in de gemeenteraad. Geen enkele andere partij heeft zoveel opdrachten voor het college klaarliggen als de PvdA.

Meedoen als oudere, als sporter, als jongere, voetganger en fietser: de PvdA komt op voor die mensen die door de coalitie in de komende jaren dreigen te worden vergeten, omdat dit college vooral opnieuw kiest vier jaar lang heel veel geld te reserveren voor prestige projecten.

Het sociale domein moet over twee jaar echter maar afwachten of deze coalitie niet alsnog hard gaat snoeien in allerlei maatschappelijke regelingen. ‘Effectiviteit van maatregelen op het vlak van bijzondere bijstand en andere ondersteunende maatregelen moeten worden bewezen’, is het credo.

Daartegen komt de PvdA in verzet.

‘Als de grote investeringen in stenen de uitgaven voor het sociaal domein in gevaar brengen, dan verliest deze coalitie ons’, aldus fractieleider Yusuf Celik in zijn Algemene Beschouwing.

De ingediende PvdA-moties doorlopend komt die sociale agenda duidelijk naar voren. De fractie vraagt om een nieuwe woonagenda: bouwplannen voor ouderen en de zwakkeren in onze gemeente concreet en met spoed uitwerken.

En waar blijft het meldpunt sociaal domein, waarvoor immers al toezeggingen zijn gedaan op eerdere vragen van de PvdA?

We willen opnieuw geld steken in het burgers in deze stad verbindende Wereldpodium, dat buiten de boot dreigt te vallen onder deze coalitie van VVD, D66, GroenLinks en CDA.

De fractie heeft een Zwartboek samengesteld, met knelpunten voor fietsers in de stad. Na een oproep in de lokale media kwam een lijst met ruim 100 punten tot stad, die bij verkeerswethouder Mario Jacobs is gedeponeerd met de opdracht daar snel werk van te maken.

De sporters krijgen deze fractie aan hun zijde. In moties vragen we steun voor IJsclub Tilburg en wielerclub Pijnenburg, om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen in hun banen.

En omdat gezond en gelukkig worden in Tilburg, zoals de slogan van deze coalitie luidt, volgens de PvdA niet kan zonder te zorgen voor een leefbare stad, willen wij af van rubbergranulaat in kunstgrasvelden, want die verontreinigen de bodem waarop wij leven. We pleiten voor Greendeals bij grote evenementen en vragen geld om overal waar dit mogelijk is geveltuintjes aan te leggen.

Een gezonde lucht voor alle Tilburgers is belangrijk om gezond te kunnen leven. De fractie wil daarom dat rond Tilburg, net als bij andere grote steden, op de snelwegen een maximumsnelheid gaat gelden van 100 kilometer per uur, waardoor de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen wordt teruggedrongen. Ook blijven we pleiten voor een autoluwe binnenstad: kortom, transferia en schoon vervoer naar het centrum mogen niet nog langer op zich laten wachten.

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik. Ik ben lijsttrekker van de PvdA in Tilburg. Samen met mijn vriendin Eefje heb ik twee meiden in de leeftijd van 4 en 2. Ik ben geboren en getogen in de andere textielstad: Enschede. Op 18-jarige leeftijd ben ik naar Tilburg gekomen om Sporteconomie te volgen en later heb ik

Meer over Yusuf Celik