GEEN BIRD BOX CHALLENGE MET GEMEENSCHAPSGELD

Door Yusuf Celik op 13 februari 2019

Op maandag 11 februari werd het voorstel om 13 miljoen extra in de verbouwing van het stadhuis en de stadswinkel te steken in de commissie van de gemeenteraad besproken. We hebben zelfs Machiavelli uit de kast moeten trekken om de illusie van keuzevrijheid te beschrijven. De PvdA wil meer garanties mbt toekomstige risico’s en de verbouwing van de stadswinkel moet op hold. Hieronder onze spreektekst.

Regeren is vooruitzien. Regeren in uw geval is, doen geloven. Geloven dat de ene tegenvaller altijd de grondslag legt voor de tegenvaller die erop volgt. En doen geloven dat u de raad een keus laat. Ik zal beiden stellingen kort toelichten;

Over de grondslag voor de volgende tegenvallers presenteert u niet alleen een voorstel voor extra budget van 13 miljoen, maar maakt u de geesten ook alvast klaar voor de volgende vier tegenvallers, namelijk 1) dat u onvoldoende capaciteit en prioritering binnen de organisatie ziet om beoogde doelen te behalen, 2) dat de ontwikkelingen mbt Koningsplein tot aanpassingen kunnen leiden, 3) de technologische ontwikkeling mbt deelprogramma bytes snel gaan waardoor u in feite een soort Bird Box challenge met gemeenschapsgeld doet en 4) dat de opdracht Stadswinkel niet binnen beschikbare budget gegund kan worden vanwege de Krappe markt. 

Met een beetje pech staat u over een half jaar hier weer met een vraag voor 4,75 miljoen. Ik vraag de wethouder hoe reëel dit scenario is? Wij zouden van de wethouder ook graag horen welke garanties u aan de PvdA fractie kunt geven dat de kosten niet verder stijgen?

Dan over de manier waarop u instemming vraagt en ons vraagt kennis te nemen van. Uw college schetst tijdens de presentatie Grote projecten een bundeling van tekorten. U bent met uw actieve informatieplicht duidelijk op zoek naar de randen daarvan. Had u dat al niet veel eerder moeten doen toen tekorten aan het licht kwamen? Vervolgens schetst u ons keuzemogelijkheden en zegt u ons toe om aan de knoppen te kunnen draaien. De illusie van keuzevrijheid in een dossier waar we eigenlijk vanuit onze verantwoordelijkheid voor de stad geen keuze in hebben. U heeft toch al besloten? Is dat correct? 

We wagen toch maar een poging om constructief mee te denken. Juist omdat we het geld van de stad nodig hebben voor de grote sociale opgaven. Ik denk dat geen enkele partij in deze raad is voor het stop zetten van de bouw van het gemeentehuis. We zijn al ver voorbij de point of no return. Dat zou kapitaalvernietiging zijn. In hoeverre is dat het geval bij de Stadswinkel? Vraagt de bredere gebiedsontwikkeling niet om heel even een pas op de plaats te maken? Als ik de eerste plannen zie dan wordt het Koningsplein een duur stukje Tilburg. Een stukje Tilburg dat het waard is om integraal ontwikkeld te worden. Kan dat nog?

Resume, de PvdA kan enkel met uw voorstel mee als u bereid bent om meer zekerheid te geven tav de risico’s en daarnaast bereid bent op het Koningsplein een echte integrale afweging te maken. 

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik