8 maart 2015

Gemeente ondermijnt thuiszorg, vragen PvdA Tilburg Fractie.

Vragen ex artikel 47 Reglement van orde

 

Betreft: Gemeente ondermijnt thuiszorg

 

Tilburg, 4 maart 2015

 

Geacht College,

 

De fractie van de PvdA heeft met interesse het artikel in de NRC van dinsdag 3 maart 2015 gelezen. In dat artikel blijkt dat de markt voor huishoudelijke hulp ongezond is en dat gemeenten in veel gevallen niet bereid zijn om een reële vergoeding te betalen voor hulp in de huishouding. Deze opstelling van gemeenten heeft geleid tot veel faillissementen van zorginstellingen en tot uitholling van de rechtspositie van de hulpverleners. Het artikel memoreert dat meer dan 25% van de gemeenten een uurtarief betalen dat de kosten van de huishoudelijke hulp niet kan dekken, zo blijkt uit een onderzoek van Berenschot. Curatoren van Thebe Huishoudelijke Zorg hebben exact dezelfde constatering: ‘Thebe is niet langer levensvatbaar omdat gemeentes aanmerkelijk minder betalen dan dat de zorg kost’. Deze opmerkingen leiden bij ons tot de volgende vragen:

 

  1. Hoe beoordeelt het College van B&W in het licht van dit artikel het faillissement van Thebe Huishoudelijke Zorg?
  2. Welke tarieven zijn er door de gemeente Tilburg betaalt aan Thebe en waren die toen kostendekkend om de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen?
  3. In hoeverre is de gemeente Tilburg in uw ogen mede schuldig aan het faillissement van Thebe Huishoudelijke  Zorg?
  4. In 2008 is door de SP met succes een initiatiefvoorstel ingediend om een ondergrens in tarieven vast te leggen. Is deze ondergrens ook door de gemeente Tilburg gehanteerd vanaf 2008 tot en met 2015 en kunt u dit staven met cijfers? Met andere woorden, welke tarieven zijn er door de gemeente Tilburg betaalt in de afgelopen jaren en welke waren de kosten van Huishoudelijke Hulp die door Thebe zijn berekend?
  5. In hoeverre is bij de huidige aanbesteding van de huishoudelijke zorg bij de nieuwe aanbieders TZorg en TSN aandacht besteed aan de sociale dimensie bij aanbesteden en kan de gemeente Tilburg nu en in de toekomst garanderen dat er tarieven betaald worden die de kosten van de zorg dekken?

Namens de fractie van de PvdA Tilburg,

Auke Blaauwbroek, Bea Mieris, Johanna Gröne, Orkun Baytemir, Yusuf Celik