Door Privé: Guus Sluijter op 20 maart 2017

Gemeente Tilburg ondertekent ‘Verklaring van Dordrecht’.

Naar aanleiding van vragen van PvdA raadslid Guus Sluijter heeft Tilburg besloten om de “Verklaring van Dordrecht” van Transgender Netwerk Nederland te ondertekenen. Tilburg is daarmee de eerste Brabantse gemeente die verklaart als werkgever geen onderscheid te willen maken voor  transgenders.

De PvdA zet zich in voor een open en diverse samenleving. Daarin past emancipatie voor iedereen: man, vrouw, lesbienne, homo, biseksueel of transgender. Transgender Netwerk Nederland heeft de “Verklaring van Dordrecht” opgesteld met daarin tien punten die een handvat vormen voor het creëren én in stand houden van een transgendervriendelijke werkvloer en arbeidsmarkt. Bestrijding van discriminatie en toegang tot werknemersrechten voor transgender werknemers staan hierbij centraal.

De PvdA Tilburg is blij met dit besluit van de gemeente Tilburg. Daarmee bevordert de gemeente als grote werkgever de emancipatie van transgender werknemers en geeft het goede voorbeeld aan andere werkgevers. Met de handtekening laten werkgevers zien dat zij de verantwoordelijkheid nemen om toegankelijk te zijn voor alle werknemers. Dit is het besluit https://tilburg.notubiz.nl/document/5120024/1/170314-19-POI-02%20Beantwoording%20raadsvragen%20Verklaring%20van%20Dordrecht. En hier vind je de “Verklaring van Dordrecht” : https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/20162106-De-verklaring-van-Dordrecht-NL.pdf

Privé: Guus Sluijter

Privé: Guus Sluijter

Guus Sluijter is per 18 juli 2016 het nieuwe fractielid van de PvdA Tilburg.  Guus Sluijter is 58 jaar en oud-voorzitter van de PvdA-afdeling in Tilburg. Guus kent de stad en de gemeentelijke politiek goed en is momenteel werkzaam als strategisch adviseur op het gebied van economie en innovatie in de gemeente Eindhoven. Met zijn

Meer over Privé: Guus Sluijter