Goede gezondheid is ook…  Schone lucht

Door Privé: Evie Schürmann op 3 februari 2018

Wist je dat je door het wonen in Tilburg gemiddeld 6,1 sigaretten per dag meerookt?*

Het inademen van vervuilde lucht (door hoge concentraties fijnstof, roet en stikstofdioxide) veroozaakt schade aan de gezondheid. Deze vervuilde lucht ontstaat met namen door auto’s en brom-en snorverkeer. Tilburg staat op plek 21 in de lijst van meerooksteden. Het gemiddelde in Nederland ligt op 5,3 sigaret. De schôônste stad van ’t laand verdient ook de schôônste lucht van ‘t laand.

Met deze boodschap ging de PvdA de Spoorlaan op. Ook in het stadscentrum spraken we met bewoners die aangeven dat ze het belangrijk vinden om in schone lucht te leven. Bewoners die aangaven dat ze wekelijks hun ramen moeten wassen vanwege het pikzwarte fijnstof op de ramen. Oplossingen die bewoners gaven voor de problematiek waren bijvoorbeeld: minder auto’s in de binnenstad, een lagere snelheid op de wegen, betere doorstroom en gratis openbaar vervoer. Dat er dus iets moet gebeuren, dat is duidelijk.

De PvdA is voor een sloopregeling van vervuilende diesels en oudere benzineauto’s en een ‘verzwaarde’ milieuzone. De maatregelen zijn bedoeld om het Tilburgs wagenpark versneld te verschonen. De sloopregeling betrekt de Tilburger en maakt hen bewust van de eigen bijdrage in het realiseren van een schonere lucht en een duurzamer Tilburg.  

Een verwaarde milieuzone zorgt voor een half jaar langere levenduur.

Als in Tilburg een verzwaarde milieuzone ingevoerd wordt dan leidt dit tot een gezondheidswinst met een levensduur van een half jaar voor bewoners rondom hotspots in Tilburg. Als PvdA pleiten we voor de combinatie van een verzwaarde milieuzone met een sloopregeling. Op deze manier kunnen mensen met een lager inkomen ook hun auto budgetneutraal omwisselen. 

* https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/nieuws/we-roken-per-dag-vijf-sigaretten-mee-door-vieze-lucht-in-nederland

Privé: Evie Schürmann

Privé: Evie Schürmann

Sinds mijn studententijd woon ik in Tilburg en ben ik actief betrokken bij de stad en de PvdA. In deze stad heb ik mijn vriend leren kennen en inmiddels ben ik moeder van 2 dochters van 5 en 7. Nu is het tijd om iets terug te geven aan de stad. De stad waar mijn

Meer over Privé: Evie Schürmann