Door Bea Mieris op 17 juli 2016

Groen in de stad; kerk- en kloostertuinen

groene stad2De PvdA fractie heeft het college gevraagd om bij herontwikkeling van kerken en kloosters de tuinen zoveel mogelijk te behouden en open te stellen voor de inwoners van de stad. Door ontkerkelijking worden kerken en kloosters met enige regelmaat herontwikkeld. Het is daarbij van belang dat karakteristieke, vaak monumentale gebouwen behouden blijven. De tuinen zijn echter ook van belang vanuit religieus-historisch oogpunt en vanwege de hoge natuurwaarden (veelal met monumentale bomen). Door het exploitabel maken van een bouwplan en het aanleggen van parkeerplaatsen op eigen terrein gaat de tuin vaak verloren. De PvdA fractie wil dat het college de tuin gaat zien als belangrijk onderdeel van het religieus erfgoed en er alles aan doet om dat waardevolle vaak monumentale groen te behouden en toegankelijk te maken voor de bewoners van de stad. Het college nam de motie over.

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris