Grootschalige kap in het stiltegebied van het Noorderbos van Tilburg

Door Bea Mieris op 2 oktober 2018

De PvdA fractie is benaderd door natuurliefhebbers over grootschalige kap in het stiltegebied van het Noorderbos van Tilburg. Men vraagt zich af waarom de bomen zijn gekapt en waarom er ter plekke geen informatie over wordt verstrekt. Nu schrikken mensen die ter plekke tegen een kaal stuk natuurgebied aanlopen zich een ongeluk. Inmiddels is bekend waarom de bomen gekapt zijn. Het gaat om het versterken van de amfibieenpoel naast de Noorderplas en daarmee het verhogen van de biodiversiteit. De PvdA fractie stelt aan het college voor om bij grootschalige kap ter plekke informatie te verstrekken. Dit om frustratie te voorkomen en om draagvlak voor ingrepen in de natuur te vergaren.

Hier leest u de vragen die Bea Mieris namens de PvdA Tilburg aan het college stelde:

  1. De PvdA fractie vraagt of het college ook van mening is dat het helpend zou zijn als bij grootschalige kap van bomen of het verwijderen van ander waardevol groen ter plekke informatie wordt verstrekt waarom dat zinvol is.
  2. De PvdA fractie vraagt hoe het college dit op gaat pakken?

Dit om frustratie te voorkomen en om draagvlak voor ingrepen in de natuur te vergaren.

 

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, de nummer 2 van de PvdA Tilburg kandidatenlijst. Als raadslid voor de PvdA wil ik me inzetten voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd samengestelde

Meer over Bea Mieris