Door Bea Mieris op 6 juli 2015

Help Raakveld 

Tilburg test_85717De creatieve zorgwerkplaats Raakveld biedt waardevolle dagbesteding aan mensen met een beperking. Zij zitten nu naar volle tevredenheid op anti-kraak basis  in een oude basisschool aan het Geefhuishof. Dat pand is door het college verkocht. Het college geeft aan sympathie en waardering voor Raakveld te hebben maar wil niet overleggen over nieuwe huisvesting omdat Raakveld geen gemeentelijk pand zou kunnen kopen of huren. In het coalitieakkoord staat: ‘Actieve Tilburgers verdienen een overheid die ruimte schept voor het waarmaken van hun plannen en minder zelfredzame Tilburgers trekken we erbij. Dit betekent dat we ons vaker moeten afvragen of initiatieven toegevoegde waarde leveren voor de stad en de buurt in plaats van ‘mag het’ vanuit het beleid. ‘ De PvdA fractie roept het college in een motie actueel op om opnieuw in overleg te treden met Raakveld om tot overeenstemming te komen over een geschikt gemeentelijk pand op basis van een anti-kraak vergoeding en met een minimale duur van 3 jaar. Tijdens de raadsvergadering van 13 juli wordt er over deze motie gestemd. 

Lees hier de motie: Motie Actueel – Raakveld
Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris