Door Bea Mieris op 1 maart 2016

Herplant bomen volgens bomenbeleid Tilburg

Pagina Spandoek PvdA Tilburg_79511De Stichting Stadsbomen heeft aangegeven dat er in 2015 ruim 1480 kapvergunningsplichtige bomen in de (semi-) openbare ruimte zijn gekapt. De meeste bomen (612) zijn gekapt ten behoeve van nieuwbouwprojecten, herinrichting van straten (438) en als gevolg van overlast en ziekte (129). Niet duidelijk is voor de Stichting Stadsbomen hoeveel bomen er in 2015 aangeplant zijn. De teller staat bij hen op 612 bomen. In de bomennota Tilburg boomT staat de beleidsregel opgenomen dat voor alle openbare bomen een herplantplicht geldt. Als blijkt dat een gelijkwaardige herplant niet mogelijk is dient een deel van de herplant door storting van een bedrag in de reserve bomen gecompenseerd te worden. Niet duidelijk is hoeveel bomen er aangeplant worden en of er gecompenseerd wordt. De PvdA fractie stelt er vragen over aan het college.
Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris