15 maart 2016

Houdini in de binnenstad van Tilburg

9601114357_7bbcbe02ee_bMaandagavond 7 maart jl vergaderde de Gemeenteraad van Tilburg over het geplande referendum. Immers, een deel van de bevolking van Tilburg heeft haar ongenoegen geuit tegen de voorgenomen plannen om bij de renovatie van het stadskantoor 1 (de zwarte doos) winkels te plaatsen in de winkelplint. Daarmee wordt in hun ogen het monumentale karakter van het stadskantoor aangetast en wordt er teveel groen gekapt om deze winkelplint mogelijk te maken. Deze verontruste Tilburgers hebben voldoende handtekeningen opgehaald om een raadgevend referendum mogelijk te maken en tijdens de Raadsvergadering van 7 maart jl. zou de definitieve vraagstelling voor het referendum worden vastgesteld. Zou worden vastgesteld, want inmiddels heeft het College van B&W een nieuw plan ontwikkeld. Een nieuw plan dat in een stroomversnelling kwam dankzij de malaise en het uiteindelijke faillissement van V&D. In het nieuwe plan is er geen uitbreiding noodzakelijk van de winkelplint en hoeven er ook minder bomen te worden gekapt dan was voorzien in het oorspronkelijke plan. Hoe de precieze plannen er komen uit te zien, dat is nog ongewis. De plannen zijn echter wel zodanig gewijzigd dat de grondslag voor een referendum echter van de baan is.

Wij zijn er binnen de PvdA-fractie niet zo rouwig om dat het referendum wordt afgelast. Wij hebben deze democratisch mogelijkheid steeds gezien als een noodzakelijk instrument om de communicatie met de Tilburgers te herstellen. Wij menen dat het college van B&W zich de afgelopen maanden in een onmogelijke positie heeft gemanoeuvreerd door de renovatie van het stadskantoor te koppelen aan de uitbreiding van het aantal meters winkeloppervlak en de totstandkoming van het winkelrondje in het centrum. Daarmee heeft het College de ontwikkeling op slot gezet en zichzelf het nog een keer extra moeilijk gemaakt door deze ingewikkelde redenering onvoldoende uit te leggen naar de inwoners. Onze burgers zijn in onze ogen onvoldoende betrokken geweest bij de planvorming in de binnenstad en dat hebben we het College in de discussie ook steeds voor de voeten geworpen. Wij hebben, constructief als we zijn, aangegeven dat de nieuwe planontwikkeling tevens de mogelijkheid biedt om de communicatie met de burgers opnieuw vorm te geven. Gelukkig onderkent het College van B&W onze oproep en heeft zij beterschap beloofd.

Al met al komt de verantwoordelijk wethouder Erik de Ridder zo goed weg en wordt hij niet afhankelijk van de uitkomst van een referendum waarvoor de vraagstelling nooit behandeld is geweest in de gemeenteraad. Zo is Erik de Ridder de Henry Houdini van Tilburg. Houdini was een boeienkoning die altijd wist te ontsnappen. Er is slechts een verschil: Houdini hield de regie altijd in eigen hand. Dat kunnen we van Erik de Ridder niet zeggen, hij heeft de ontwikkeling uit zijn handen laten vallen en was en is de regie volledig kwijt.

Auke Blaauwbroek