Iedereen Gezond en Gelukkig – spreektekst PvdA Tilburg bij begroting 2019 gemeente Tilburg

Door Yusuf Celik op 5 november 2018

Gezond en gelukkig zijn. Dat willen we toch allemaal? De Partij van de Arbeid wenst al onze inwoners gezondheid en geluk toe. Wij zien een stad die, met prestigeprojecten in de binnenstad, een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Maar wat draagt een Primark of nog een woontoren aan het Pieter Vreedeplein bij aan gezondheid en geluk? Het vizier moet nu gericht worden op mensen en wijken.

Solidariteit, bestaanszekerheid, gelijke kansen en duurzaamheid vormen voor de PvdA het kompas. Het kompas waarmee wij, als het economisch goed gaat, van sterke schouders solidariteit vragen voor hen die kwetsbaar zijn. Kwetsbaar door bijvoorbeeld armoede, laaggeletterdheid, schulden, langdurige werkloosheid, voortijdig schoolverlaten, beperking, gezondheid of zelfs de postcode van je wijk. Dáár is de echte winst te behalen als het gaat om een gezond en gelukkig leven. Hetzelfde kompas hanteren we om met bewoners samen te bouwen aan een mooier, liever, progressiever en een fietsvriendelijker Tilburg. Ons meldpunt onveilige fietsplekken heeft meer dan 100 reacties en aanbevelingen opgeleverd. Laten we daar samen werk van maken. Ruim baan voor de stalen ros. Immers, het is bewezen dat fietsers langer en gezonder leven.

Bij de behandeling van het Bestuursakkoord afgelopen juni hebben we de hand richting coalitiepartijen uitgestoken. We vonden het akkoord een mooi verhaal, maar papier is geduldig en we deelden twee grote zorgen met u;

1) het college hangt met mogelijke bezuinigingen in 2020 het zwaard van Damocles boven sociale voorzieningen, moet efficiënter en anders gaat het mes erin.

2) het college schrapt zaken die ‘niet werken’ en gaat voor cijfers, maar zeggen wij; sociaal beleid is meer dan bewezen sociaal beleid, niet alles van waarde is meetbaar.

Voor ons een eerste aanwijzing dat u een goed verhaal weet op te schrijven, maar waarmee Tilburgers weinig opschieten.

De hand van de VVD wordt in de uitwerking van het college langzamerhand steeds zichtbaarder. Ik moet de wethouder dan ook een compliment geven voor hoe hij uit de startblokken is gekomen. We lezen immers; vanuit een solide financieel beleid, datagedreven, informatiegestuurd en met impact. Vooral impact. 92 keer zelfs. Alsof we als gemeente een bedrijf op de Zuidas zijn. Sterk gericht op het individuele verantwoordelijkheid en handelen, waarbij we ons als gemeente ook nog eens opmaken om ons terughoudender te gaan opstellen. De PvdA blijft focus houden op welzijn en niet enkel op welvaart.

Het college wil de door haar gewenste impact overigens alleen meten met indicatoren die ze goed uitkomt. U heeft het inmiddels opgegeven, maar wij streven nog steeds naar het verbeteren van de sociaal economische positie van onze inwoners in de vijf impulswijken. Doen jongeren uit deze wijken het goed op school en halen zij een diploma? Heeft elk huishouden inmiddels een kostwinner? En hoeveel wijkbewoners leven er dan boven de armoedegrens? U vind ze ongeschikt om de impact te bepalen. Wij vinden ze meer dan ooit relevant. 10 jaar na de economische crisis gaat het goed met de economie, maar het aantal armoedehuishoudens is nog nooit zo hoog geweest. Gemiddeld 14,5% van alle huishoudens. Een op de zeven. In Stokhasselt en Kruidenbuurt leeft een op de drie inwoners in armoede. Je postcode bepaalt wel degelijk je toekomst. Dat maakt pas impact. Dat bepaalt pas of inwoners gezond en gelukkig zijn.

Een gezond en gelukkig leven draait wat ons betreft om goed onderwijs, gezondheid, veiligheid, gezond eten, genoeg bewegen, een betaalbaar dak boven je hoofd, veel groen, de vrijheid om rond te reizen en jezelf te ontplooien. Een progressieve gedachte zou zijn dat dit soort zaken voor iedereen steeds beter bereikbaarder wordt. Bijvoorbeeld door het gebruik van de meedoenregeling of het krijgen van bijzondere bijstand voor medische kosten. De werkelijkheid is anders en uw keuzes in de programmabegroting helpen niet. De basisbehoeften worden steeds duurder. Bij burgers zien we stijging in zorgkosten, van woonlasten, energiekosten, kosten voor onderwijs, voor gezondheid en voeding. De prijs van gezond eten stijgt, terwijl die van hamburgers daalt. Kan er nog een hamburgertent bij? Hoe kunnen we zorgen dat betaalbaarheid van de basisbehoefte stijgt en dat mensen meer te besteden krijgen? Tilburg is en blijft een rijke stad. Dat geld moeten we nu investeren in onze inwoners en wijken. Bijvoorbeeld aan onze leraren. We zijn dan ook geschokt dat onderwijspartij D66 het toelaat dat we deze winter kinderen naar huis sturen vanwege het lerarentekort. Waarom bieden we leraren geen voorrang op woningingen, werkdrukverlaging of ondersteuning? Waarom zijn Amsterdam, Rotterdam en Zaanstad daar zo actief mee bezig en blijft het hier muisstil? Waarom informeert uw college de raad niet actief? College, toon lef en durf de echte grote sociale onderwerpen aan te pakken, juist ook lokaal. Vermijd onderwerpen als gezond eten, het lerarentekort of afrekenbare maatregelen om duurzaamheid een impuls te geven niet!

Werk vormt voor de PvdA nog steeds de basis om vooruit te komen. De economie verandert. Tilburg gaat, zoals u het noemt, next level naar een nieuwe economie. Dat vraagt iets van werknemers en van bedrijven. De PvdA zegt nee tegen distributiecentra van Decathlon en Bijenkorf als zij niet bereid zijn een onderdeel te vormen van onze Tilburgse gemeenschap. We hebben nog een kleine 7000 inwoners die langdurig in de bijstand zitten. Voor welk aantal van deze langdurige werklozen staan zij trouwens aan de lat? De arbeidsmarkt is krap en zal de komende jaren alleen nog maar krapper worden. De robotisering zal ook voor steeds minder banen in distributiecentra zorgen. Kiezen we in Tilburg voor het snelle geluk van tijdelijke arbeidskrachten en arbeidsmigranten, en de uitverkoop van grote kavels of gaan we voor duurzame arbeidsplaatsen? Met welke keuze wordt Tilburg gezonder en gelukkiger?

Sociaal is voor ons dat we geld uittrekken voor zaken die broodnodig zijn. Jeugdhulp en zorg laten aanzienlijke overschrijdingen zien, maar we willen zeker zijn dat Tilburgers de zorg krijgen die ze nodig hebben. Versterk het kader van vrijwilligersorganisaties, ondersteun ze, organiseer hackathons, zet ervaringsdeskundigen in, ontzorg, toon lef, wees een rebel, maar reken niet af op cijfers. Zet het zwaard van Damocles dat hoort bij de afrekening van 2020 terug in de kast! Als uw college consequent is in de aanpak bij overschrijdingen zou u ook direct het mes in de grote projecten moeten zetten. Hoeveel tegenvallers we daar al niet gezien? Toch blijft uw college bouwen en ontwikkelen in de stad. De ervaring leert dat miljoenenprojecten duurder kunnen uitvallen. Wij zouden het rampzalig vinden als door toedoen van prestigeprojecten grote bezuinigingen in het sociale domein dreigen. Uw college dreigt ons te verliezen als u ons in de positie brengt om te moeten kiezen tussen welzijn en de basisbehoeften en de grote projecten.

Een gezond en gelukkig Tilburg. Met deze begroting komen die doelen niet dichterbij. Niet voor de fietser. Niet voor de mensen in armoede die wegens de stijgende basisbehoeften minder geld over houden. Niet voor de Tilburgers die op zoek zijn naar een echte baan. Niet voor degenen die gebruik maken van jeugdhulp en zorg. Niet voor de ouders van kinderen die naar huis moeten vanwege het lerarentekort. Niet voor de wijkbewoners van de PACTwijken. College, grijp onze uitgestoken hand en zorg dat alle Tilburgers écht gezonder en gelukkiger worden!

 

 

 

 

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik