22 oktober 2018

In memoriam Driek van Griensven

Het is haast onvoorstelbaar, dat Driek er niet meer is.

Driek van Griensven, die robuuste, goudeerlijke en zo pure man, die zoveel voor ons als Partij van de Arbeid betekend heeft in een periode van 30 jaar.

Wij herinneren ons hoe Driek vanuit Berkel-Enschot in 1997 binnenkwam bij de Partij van de Arbeid, afdeling Tilburg. De gemeente Berkel-Enschot die, tegelijk met Udenhout, fuseerde met Tilburg tot één grote gemeente Tilburg.

Verzet en scepsis was er, vanuit de twee omliggende gemeenten. Ook vanuit de PvdA-afdeling Berkel-Enschot werden natuurlijk vraagtekens geplaatst. Dat men al het telefoon-kengetal 013 had, was volgens sommige inwoners “al erg genoeg”.

Dan zijn er mensen nodig die met nuchter verstand én gevoel de situatie onder ogen willen en durven zien. Zo iemand was Driek van Griensven. Hij kwam met open vizier naar de besprekingen van de uit te breiden afdeling PvdA-Tilburg toe en wist met zijn heldere opvattingen al heel snel een band met de Tilburgse afdeling te smeden. Een man als Driek, die kon je ook maar beter in je armen sluiten. Dat kostte ook geen enkele moeite, want Driek bleek een aardige vent én een bruggenbouwer. En dan kun je ook maar beter samen één afdeling PvdA vormen, wat we vervolgens ook samen deden.

Bij de herindelingsverkiezingen van 1997 kwam Driek, die al geruime tijd raadslid en fractievoorzitter was in de gemeenteraad van Berkel-Enschot, al direct in de nieuwe gemeenteraad. En twee jaar later, in 1999, werd Driek fractievoorzitter van de PvdA in de Tilburgse gemeenteraad.

Vanaf het allereerste begin dat Driek erbij was, zowel in de PvdA-afdeling Tilburg als in de gemeenteraad van Tilburg, werd daar een brok kwaliteit én ook een bourgondische inslag toegevoegd. Want voor Driek moest het doordacht én rood zijn wat we deden, maar het moest ook gezellig zijn, dat wil zeggen: Driek droeg er sterk aan bij om ook de onderlinge harmonie altijd te bewaren en versterken!

We kunnen hier het best Jan Hamming citeren, in een spontaan geschreven herinnering.

“Vanaf het eerste moment dat Driek erbij was voelde het goed. Hij was tot the point, zeer inhoudelijk, bereidde zich goed voor en kende de stukken. En zo ontzettend betrouwbaar en loyaal. Driek stond als een blok voor de sociaal-democratie en voor hen die daarbij hoorden. Hij wist anderen in positie te brengen en houden en bouwde al snel gezag op in de gemeenteraad; als Driek iets zei, kon je er niet omheen.”

In de periode dat Driek fractievoorzitter was floreerde de afdeling, met zo’n 500 leden en een fractie van 11 personen. Een fractie waar altijd ruimte was voor nieuwe ideeën en voor ludieke acties om de aandacht te vestigen op natuurbehoud in Moerenburg of een veilig fietsverkeer op de Heuvel. Met als steeds terugkerende vasthoudende eis aan de wethouders van de PvdA: zorg dat de OZB-lasten in Tilburg tot de laagste in Nederland behoren! De wethouders hadden het maar te doen! Zijn grote kennis op het vlak van ruimtelijke ordening was daarbij een geschenk waarmee Driek zijn inbreng in fractie en raad compleet maakte.

Bij dat alles heeft Driek, samen met zijn vrouw Hennie en gezin, vele jaren de mensen van de Partij van de Arbeid ook een letterlijke thuishaven geboden. Zeker zo’n 15 jaar lang hielden we de jaarlijkse PvdA-barbecue in tuin en huis (maar bijna altijd was het mooi weer !) op het erf van Driek en Hennie aan de Kraan in Berkel-Enschot. Vele leden van de afdeling, raadsleden en wethouders en ook de burgemeesters Johan Stekelenburg en Ruud Vreeman: zij kwamen er graag en bleven er lang! Driek deelde zijn bourgondiche inslag met ons allemaal en bouwde daarmee aan de samenhang binnen onze Tilburgse Partij van de Arbeid!

Natuurlijk, Driek had ook wethouder in Tilburg willen worden, maar juist zijn grote kwaliteiten als voorman van de fractie maakte dat de partij hem graag op die positie de centrale rol wilde laten spelen. Ook met dat gegeven wist Driek zijn loyaliteit en inzet aan partij en aan het openbaar bestuur hoog te houden!

Ook nadat hij in 2010 afscheid nam van de gemeenteraad in Tilburg en verder ging met zijn eigen druk geraadpleegde adviesbureau voor ruimtelijke ordening “Driek van Griensven Consultancy” bleef de partij een beroep op hem doen. Hij werd lid van Provinciale Staten (periode 2013-2015 en opnieuw vanaf januari van dit jaar) en werd gevraagd wethouder te worden in Roosendaal (periode 2008 – 2010) en ook een korte (vervangende) periode in Dongen (september 2017-januari 2018).

In al die andere vertegenwoordigende publieke functies en bij zijn overlijden nog steeds als lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant, leerde men hem al heel snel kennen en waarderen als een robuuste, eerlijke persoon, die met kunde van zaken opereerde en die bovenal warmte toonde en respect opriep. Bij wie eenieder altijd voelde: dit is een echte PvdA-man, die staat voor de mensen die de steun nodig hebben en die vanuit de beginselen van de sociaal-democratie opereert.

Wij herdenken Driek met heel veel dank en waardering en zullen hem enorm missen.

Moge zijn vrouw Hennie, zijn kinderen en verdere familie dit tot steun zijn.

Hennie van Deijck / Wim Luijendijk.