Initiatiefvoorstel herstel historische gevelreclames

Door Bea Mieris op 19 maart 2019

Stefan Jansen en Bea Mieris zijn met het boek ‘Stadslezen’ van Cees van Raak door de stad gefietst op zoek naar gevelreclames. Ze kwamen mooie gerestaureerde exemplaren tegen, maar sommige reclames waren in slechte staat of zelfs verdwenen. Het idee werd geboren om de reclames in belabberde staat te inventariseren en er een initiatiefvoorstel van te maken. Dat werd goed ontvangen door de verschillende fracties en door het college. Het college gaat de communicatie over de subsidieregeling gevelverbetering (waaronder de gevelreclames) aanscherpen en de eigenaren van vervallen gevelreclames pro-actief benaderen met als doel restauratie. Het erfgoed van Tilburg staat volop in de belangstelling. De laatste jaren zijn vele gebouwen in Tilburg aangewezen als gemeentelijk monument. In onbruik geraakte monumentale gebouwen krijgen zoveel mogelijk een nieuwe functie. De industriële gebouwen in de Spoorzone zijn er een mooi voorbeeld van met als kroonjuweel de Lochal. Fijn dat we als PvdA (ook Tine van de Weyer vroeg er in haar periode aandacht voor) een kleine bijdrage mogen leveren aan het zichtbaar maken en levend houden van de geschiedenis van Tilburg.

Het gehele initiatiefvoorstel, inclusief onze vier voorstellen om historische gevelreclames te behouden voor de stad en voorbeelden van historische gevelreclame in Tilburg, is via de volgende link te vinden:

Initiatiefvoorstel historische gevelreclames

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris