Door Yusuf Celik op 15 april 2015

Initiatiefvoorstel ‘Voor schone lucht’ aangenomen

9601128351_d67960031f_bAfgelopen maandag werd in de gemeenteraadsvergadering het initiatiefvoorstel van de PvdA ‘Voor schone lucht’ behandeld. In het kader van de linkse samenwerking is het voorstel mede-ingediend door SP en GroenLinks. Het voorstel is bedoeld om voorbereidingen te treffen voor de invoering van een ‘verzwaarde’ milieuzone, met daarbij een sloopregeling om de vervanging van vuile auto’s aantrekkelijker te maken. Met een nipte meerderheid (22 voor, 20 tegen) werd het voorstel aangenomen. De Raad heeft het college de opdracht gegeven om de milieuzone en sloopregeling, samen met aanvullende maatregelen, te onderzoeken op haalbaarheid. Het voorstel heeft er ook toe geleid dat in het afwegingskader van het  SUMP (integraal mobiliteitsplan) het gezondheidseffect van een maatregel sterk meegewogen gaat worden.

De fractie van de PvdA Tilburg is blij dat een meerderheid van de raad kiest voor het nemen van maatregelen om de luchtkwaliteit te bevorderen. Uit onderzoek voorafgaand aan het initiatiefvoorstel bleek de urgentie daartoe. Alhoewel we gemiddeld genomen als stad voldoen aan de Europese norm voor luchtkwaliteit, blijkt dat op drie plekken in de stad de Europese norm wordt overschreden. Daarbij moet ook nog aangetekend worden dat elk niveau van uitstoot van Co2 en roet direct effect heeft op de gezondheid van burgers in de stad. Dat bleek ook door het aantal klachten die de fractie kreeg; COPD, Astma en irritaties aan de luchtwegen. Met het initiatiefvoorstel hebben we de eerste stap richting schoner lucht in de stad gezet. In 2016 worden de plannen voorgelegd aan de raad.

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik. Ik ben lijsttrekker van de PvdA in Tilburg. Samen met mijn vriendin Eefje heb ik twee meiden in de leeftijd van 4 en 2. Ik ben geboren en getogen in de andere textielstad: Enschede. Op 18-jarige leeftijd ben ik naar Tilburg gekomen om Sporteconomie te volgen en later heb ik

Meer over Yusuf Celik