Door Yusuf Celik op 6 april 2016

Inspraak parkeerregulering wassen neus en vrijblijvend?!

Piushaven 5Op 4 april jongstleden is de Hoofdlijnennotitie Parkeren in de commissie leefbaarheid besproken. De kern van de notitie bestond onder meer uit het voornemen om de bindende inspraak van burgers m.b.t. parkeerregulering af te schaffen en te vervangen door een informatiebijeenkomst. De fractie van het CDA in Tilburg noemde het voornemen gedurfd en uitte haar zorgen en waarschuwde dat inspraak wel eens een wassen neus kan worden en vrijblijvend kan worden gebruikt. Opmerkelijke opmerkingen van een coalitiegenoot.

De fractie van de Partij van de Arbeid vind het onderdeel inspraak in de notitie een stap terug in het betrekken van burgers bij het parkeren in de buurt. De gemeenteraad heeft de mond vol van termen als burgerparticipatie en participerende overheid, maar daar waar de mening van de burger niet wordt gepruimd wordt het instrument afgeschaft. Jammer, burgers wordt een belangrijk recht ontnomen. Het college bepaald, als het voorstel wordt aangenomen in de gemeenteraad, of er wel of geen parkeerregulering in uw straat komt.

Ook burgers die ergens tegen zijn mogen gehoord worden. Burgerparticipatie zou meer moeten zijn dan de burger raadplegen wanneer het je zelf als college uitkomt. Als een straat op dit moment geen parkeerregulering wil dan komt het er ook niet. Het argument dat bewoners die tegenstemmen een half jaar later op de stoep staan voor parkeerregulering is een mager argument. Burgers kunnen met goede voorlichting en communicatie heel goed zelf die inschatting maken, maar betrek ze dan daarbij. En als burgers een half jaar later op de stoep staan, dan regel je dat op dat moment.

De PvdA dient tijdens de raadsvergadering van 18 april een motie in om de bindende inspraak van burgers te behouden. Gelet op de grote woorden van de CDA fractie zijn wij benieuwd of onze motie ook de steun gaat krijgen van de christendemocraten. Dat zou pas gedurfd zijn.

Yusuf Celik

Lees hier de Hoofdlijnennotitie Parkeren na: http://tilburg.notubiz.nl/document/3231815/1

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, idee├źn, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik