Is het werkelijke probleem een zwembadje?

11 mei 2018

Bewoners in delen van de wijk Korvel zijn gewaarschuwd bericht het BD op 9 mei 2018.

https://www.bd.nl/dossier-stadsgezicht-tilburg/volksbuurt-snapt-plan-boetes-voor-bbq-en-zwembadje-op-straat-niet-hier-zeggen-mensen-nog-wel-hallo~a6ee450b/

“Vanaf zondag 13 mei gaan politie en stadstoezicht bekeuren als ze speeltoestellen, zwembadjes of ander tuinmeubilair op de stoep of in de straat aantreffen. Op die manier wil de gemeente de leefbaarheid verbeteren”.

In 2014 is de Korvel aangemerkt als aandachtswijk en twee jaar later als focuswijk. Aanleiding voor de verscherpte aandacht in 2016 was de verslechtering in de indicatoren tav sociaal, fysiek en veiligheid. In het actieplan focuswijk Korvel beschrijft het college 3 speerpunten;

1. Bewonersbetrokkenheid en sociale samenhang verbeteren
2. Omgaan met armoede
3. Vergroten van de veiligheid(sgevoelens)

Ten aanzien van de veiligheid wordt in het actieplan vermeld dat er een intensieve leefbaarheidsaanpak wordt opgestart. Gelet op de handhavingsactie en de bedoeling van onze gemeentelijke inzet heeft de PvdA Tilburg de volgende vragen aan het college van B&W;

Wat is de bedoeling van de handhavingsactie, in hoeverre is deze proportioneel m.b.t. speerpunt 1 en welk probleem lossen we hiermee op?

Op welke manier heeft de Agenda Sociaal 013 en de PACT aanpakken in Stokhasselt en Groenewoud het college geïnspireerd om te komen tot de intensieve leefbaarheidsaanpak?

Is het college bereid om de raad een actueel inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van de indicatoren tav sociaal, fysiek en veiligheid in de Korvel?

Is het college bereid de raad een nadere evaluatie te verstrekken van de gepleegde inzet met daarbij de resultaten van de actieplannen uit 2014 en 2016 ten einde te komen tot een herijking van de aanpak?