Door Bea Mieris op 24 februari 2015

Kringloopwinkel Brocante in de Reeshof.

Kringloopwinkel Brocante in de Reeshof moet volgens de Afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Tilburg haar deuren voor 1 april 2015 sluiten.
Een kringloopwinkel zou volgens het bestemmingsplan niet passend zijn.
De PvdA fractie vraagt zich af of dit een wenselijke ontwikkeling is. Er is sprake van een duurzaam en sociaal initiatief.
Spullen worden hergebruikt. Voor lage prijzen kunnen burgers met een dunne portemonnee hun huisraad kopen. Veertien vrijwilligers vinden er hun dagbesteding. Er zijn stageplekken voor scholieren.
Kringloopwinkel Brocante is zelfs benaderd door de gemeente Tilburg voor een mogelijke plaatsing van langdurig werklozen.
Samen met de SP fractie heeft de PvdA dit onderwerp met succes geagendeerd in de commissie vestigingsklimaat. Het college gaat met Brocante in gesprek over een oplossing op de huidige locatie. Lukt dat niet dan helpt de gemeente met het zoeken naar een alternatieve locatie. Tot er een oplossing gevonden is mag Brocante haar deuren openhouden.

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, de nummer 2 van de PvdA Tilburg kandidatenlijst. Als raadslid voor de PvdA wil ik me inzetten voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd samengestelde

Meer over Bea Mieris