Door Privé: Guus Sluijter op 7 december 2016

Maak vaart met armoedebestrijding kinderen

IMG_8166Mijn bijdrage aan de begrotingsbehandeling onlangs stond vooral in het licht van armoedebestrijding, één van de drie focuspunten van de Tilburgse PvdA fractie. Hoofdlijn is dat het Tilburgse college van B&W met de diverse partners het enerzijds best goed doet (meer geld en inzet voor armoedebestrijding, meer regelingen en een beter gebruik van bijvoorbeeld de meedoenregeling) maar anderzijds: de aantallen mensen, gezinnen en vooral kinderen die leven van een (veel !) te laag inkomen nog steeds groeien. De cijfers die er zijn laten dat zien. Maar ook is duidelijk dat de cijfers er niet of onvoldoende zijn ! Hoe dan ook: het blijft voor de PvdA onverteerbaar dat in de Stokhasselt de helft van de kinderen tot 10 jaar oud in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens leeft. En dat is maar één voorbeeld. Daarom heb ik om te beginnen een motie ingediend die het college aanzet om de extra middelen van het rijk voor armoedebestrijding onder jeugdigen in natura zo snel mogelijk te besteden. Die motie kreeg brede steun en is door de wethouder overgenomen. Daarvoor moest wel wat water in de wijn: het plan komt niet voor 1 januari, maar wel snel in 2017. Goed om te weten is dat er al volop overleg is over deze regeling met de Stichting Leergeld en andere partners. Zie over deze regeling Jetta Klijnsma:

Lees hier de motie: motie_016_pvda_armoedebestrijding_jeugd

Privé: Guus Sluijter

Privé: Guus Sluijter

Guus Sluijter is per 18 juli 2016 het nieuwe fractielid van de PvdA Tilburg.  Guus Sluijter is 58 jaar en oud-voorzitter van de PvdA-afdeling in Tilburg. Guus kent de stad en de gemeentelijke politiek goed en is momenteel werkzaam als strategisch adviseur op het gebied van economie en innovatie in de gemeente Eindhoven. Met zijn

Meer over Privé: Guus Sluijter