Door Bea Mieris op 23 september 2020

Motie Wijkevoort Stadslandbouw

Wijkevoort Stadslandbouw
De PvdA Tilburg ziet Stadslandbouw als een mooi alternatief voor een logistiek bedrijventerrein. Stadslandbouw draagt bij aan een duurzame, een gezonde en een betrokken samenleving.
Het landschap Wijkevoort blijft behouden, de natuurwaarden worden gerespecteerd en versterkt, evenals de gezondheid en het welzijn van omwonenden.
Het zorgt tevens voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk van Tilburg en zorgt voor een duurzame werk- en ontmoetingsplek.
Andere natuurvriendelijke initiatieven in het gebied Wijkevoort zijn wat de PvdA betreft uiteraard ook welkom. Te denken valt aan initiatieven op het gebied van recreatie, sport, educatie en natuurcompensatie.
In combinatie met de inrichting van de beken als ecologische verbindingszones en het terugbrengen van het kleinschalige coulissenlandschap is dit een zeer positieve kans voor het buitengebied van Tilburg.
Daarom is bij de raadsvergadering van 21 september 2020 de volgende motie ingediend over Wijkevoort Stadslandsbouw: MOTIE Wijkevoort Stadslandbouw
Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris