Natuur- en milieu educatie op volkstuinen

Door Bea Mieris op 4 september 2018

De PvdA fractie heeft aandacht gevraagd voor natuur- en milieu educatie op volkstuinen. Als voorbeeld is daarbij volkstuin Het Groene Bosch aangehaald. Een volkstuin waar basisschool leerlingen van de Borne en de taalschool actief zijn. Vorige week ben ik er op bezoek geweest en ben daar enthousiast geworden over het concept. Een aantal leerlingen van de Borne waren volop en met zichtbaar plezier aan het werk in een volkstuin. De vrijwilligers van deze volkstuin zouden best met meer basisscholen willen samenwerken en ze zouden een natuurpad willen uitzetten maar het ontbreekt hen aan middelen om dat te doen. Het college gaf in antwoord op onze vragen aan dat aanvragen voor natuur- en milieu educatie vanuit scholen moet komen. Hopelijk wordt dat het pad naar meer natuur- en milieu educatie.

Lees hieronder de vragen die Bea aan het het college stelde:

1. Hoe denkt het college natuur- en milieueducatie
nadrukkelijker te gaan verbinden met andere
specifieke vormen zoals kinderboerderijen, …?
2. Worden hier ook verbindingen met volkstuin
complexen bedoeld?
3. Hoe staat het college tegenover de ideeën van
volkstuinen complex Het Groene Bosch?
4. Is het college bereid hun voornemens te faciliteren?
5. Zijn er binnen de gemeente Tilburg reeds middelen
beschikbaar om dit soort initiatieven te
ondersteunen?
6. Zo nee, is het college van plan om ten aanzien van
natuur- en milieu educatie in verbinding met
andere vormen middelen beschikbaar te stellen?
7. Op welke termijn is het college dit van plan?

 

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris