24 april 2017

Nu investeren in kwaliteit van verpleeghuizen.

Artikel van PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer eerder verschenen op PvdA.nl

De PvdA wil nog dit jaar 200 miljoen euro extra investeren in de verpleeghuizen.
Ouderen verdienen goede zorg en een waardige oude dag.

Meer geld voor betere ouderenzorg. Deze belofte deden alle partijen tijdens de campagne. En nu de verkiezingen zijn geweest is het de hoogste tijd om deze beloftes waar te maken. Alle ouderen verdienen een waardige oude dag en liefdevolle en goede zorg, maar teveel kwetsbare ouderen krijgen nu niet de zorg die zij zo hard nodig hebben. Daarom wil de PvdA nog dit jaar 200 miljoen euro extra investeren in de verpleeghuizen. Een volgende stap om ouderen in verpleeghuizen de zorg te geven die zij verdienen.

Voor de medewerkers in verpleeghuizen is het, ondanks dat zij heel hard werken, soms onmogelijk om alle ouderen de zorg te geven die ze nodig hebben. Daarom is het belangrijk dat er snel extra handen aan het bed komen. Vorig jaar heeft staatssecretaris Martin van Rijn al 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om nieuwe verpleegkundigen en verzorgenden aan te nemen. Een belangrijke stap, zo zeiden ook Hugo Borst en Carin Gaemers die zich inzetten voor voldoende personeel in de verpleeghuizen.

Er is acuut meer geld nodig voor ouderenzorg.
Nu investeren in kwaliteit van verpleeghuizen.

Er is echter acuut meer geld nodig. Met name in de vakantieperiode hebben veel verpleeghuizen te kampen met een tekort aan personeel.  Alle politieke partijen trokken daarom in hun verkiezingsprogramma meer geld uit voor de ouderenzorg. De PvdA wil deze verkiezingsbeloften nu ook echt waarmaken en snel investeren in de kwaliteit. Daarom stelt het demissionaire kabinet voor om al voor dit jaar 200 miljoen euro extra uit te trekken om extra personeel in verpleeghuizen aan te nemen. Het is nu aan de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet om in te stemmen met dit voorstel.

Het is enorm belangrijk om nu snel die 200 miljoen euro daadwerkelijk snel beschikbaar te stellen. Als langer wordt gewacht weten verpleeghuizen niet waar zij aan toe zijn en kunnen ze niet op tijd nieuwe mensen aannemen. Ik roep daarom GroenLinks, D66 en het CDA op om hun verkiezingsbeloften waar te maken en bij Voorjaarsnota instemmen met onze plannen voor betere ouderenzorg.