Door Yusuf Celik op 3 april 2017

Nu vooruit met het klimaatplan!

Vorig jaar kreeg je als PvdA’er in de raad toch goede zin in de toekomst. Onze motie om te komen tot een lokaal klimaatplan werd met een meerderheid aangenomen. Het Tilburgse klimaatplan dreigt nu, met het ‘vooruit’-schuiven van de behandeling naar eind juni, te sneuvelen.

Het college van B&W werd opdracht gegeven om voorbereidingen te treffen voor een lokale klimaatverordening, waarin jaarlijks een klimaatbegroting is opgenomen met doelstellingen voor het verminderen van broeikasgassen en stimulering van duurzame energie en energiebesparing.

Direct na de verkiezingen van 15 maart jl. liet wethouder Berend de Vries van D66 aan de commissie leefbaarheid van de gemeente weten dat de uitwerking van het lokale klimaatplan pas eind juni gepresenteerd kon worden. De inkt van de perspectiefnota 2018 is dan al lang en breed droog. De kans dat het Tilburgse klimaatplan al per 2018 van kracht wordt is daarmee aanzienlijk afgenomen. Een haast Trumpiaans besluit van de wethouder.

U kunt zich voorstellen dat de verkiezingen en dit voornemen van Wethouder De Vries een dubbele dip in het gemoed van deze duurzame sociaal-democraat tot resultaat heeft. Wat de toekomst na de gemeenteraadsverkiezingen de stad gaat brengen is vooralsnog onduidelijk. Wat we wel weten is dat er op dit moment een meerderheid is voor een duurzamer en groener toekomst.

Om het Tilburgse klimaatplan in ‘leven’ te houden doe ik een beroep op mijn collega’s van D66, die aankomend weekend met elkaar in een hutje op de hei zitten. Laten we het momentum voor de transitie naar een duurzame economie en toekomst niet verloren gaan. Dring aan op voldoende aandacht voor dit onderwerp in de perspectiefnota. Laten we vaart maken met het Tilburgs klimaatplan.  Nu vooruit!

Kijk ook naar dit bericht https://tilburg.pvda.nl/2016/08/02/tilburg-krijgt-eigen-klimaatplan/
Lees hier het klimaatplan Tilburg

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik. Ik ben lijsttrekker van de PvdA in Tilburg. Samen met mijn vriendin Eefje heb ik twee meiden in de leeftijd van 4 en 2. Ik ben geboren en getogen in de andere textielstad: Enschede. Op 18-jarige leeftijd ben ik naar Tilburg gekomen om Sporteconomie te volgen en later heb ik

Meer over Yusuf Celik