Door op 14 mei 2015

Nu vooruit met het onderwijs!

CAcYFogW4AAX6Q3De Partij van de Arbeid lanceert een tienpuntenmanifest voor Onderwijs. Het manifest is uit nood geboren. In het Collegeakkoord van het toen kersverse College liet zij weten zich hard te gaan maken voor onderwijs en daarvoor een miljoen structureel en een miljoen incidenteel te reserveren. De PvdA is opgevallen dat er tot op heden niets van de ambities van het College terecht is gekomen. Aanstaande maandag zal zij daarom een manifest aanbieden aan wethouder Marcelle Hendrickx (D66) met daarin tien concrete plannen op het gebied van onderwijs. Op deze manier hoopt de PvdA de wethouder aan te zetten tot het versterken van het onderwijs in Tilburg.

De gemeente Tilburg gaat niet over de inhoud van het onderwijs. Daar beslist de landelijke overheid over. De gemeente kan echter wel investeren en faciliteren op het gebied van onderwijshuisvesting en kan onderwijs de motor van de samenleving laten zijn. Sofie Meeuwissen, raadslid namens de PvdA: “Het manifest is helder. Er kan en moet meer gebeuren op het gebied van onderwijs. Het geld hiervoor kan niet op de plank blijven liggen, terwijl er nog zoveel te doen is!”

De PvdA gaat in het manifest in op de aanpak van vroegtijdig schooluitval, de zorg voor stages, gezondheid op school, de aanpak van laaggeletterdheid en maatschappelijke lespakketten. Op het gebied van onderwijshuisvesting en schoolpleinen worden plannen gelanceerd voor een beter binnenklimaat op scholen, doorpakken met duurzame energie en schoolgebouwen, de realisatie van meer sport- en spelfaciliteiten, het verbieden van blowen op schoolpleinen en het vergroenen van schoolpleinen.

Lees hier het onderwijsmanifest: Tienpuntenmanifest Onderwijs PvdA Tilburg