30 november 2016

Onafhankelijk onderzoek meerkosten Stekelenburgplein nodig

stekelenburgpleinDe PvdA eist een extern en onafhankelijk onderzoek naar de budgetoverschrijding in de Spoorzone. Afgelopen week werd bekend dat voor de aanleg van het Burgemeester Stekelenburgplein 2,3 miljoen euro extra nodig is.

De kosten vallen hoger uit omdat een eerder kredietvoorstel voor het plein gebaseerd was op verouderde en onvolledige informatie. Onder meer de aanleg van een fontein op het plein bleek duurder.

De PvdA-fractie is van mening dat wethouder Berend de Vries, verantwoordelijk voor de Spoorzone, de raad onvolledig heeft geïnformeerd en heeft nagelaten om de raad actief te informeren over de overschrijding.