Ondersteuning mantelzorgers

Door Bea Mieris op 28 november 2018

Tijdens het vragenhalfuurtje van 26 november het rapport van de nationale ombudsman over dementie en mantelzorg aan de orde gesteld. De aanbevelingen die de nationale ombudsman doet zijn volgens de PvdA fractie in lijn met de geluiden die mantelzorgers lieten horen in hun gesprekken met de seniorenraad van Tilburg. De ombudsman geeft aan dat mensen met dementie en hun mantelzorgers tegen onredelijke drempels aanlopen.

Het college gaf aan de aanbevelingen van de ombudsman waardevol te vinden en het college is bereid de aanbevelingen om te zetten in gemeentelijk beleid. Met inbegrip van een loket voor zorg en ondersteuning en een vaste professionele begeleider. In 2019 stelt het college een integraal ouderenbeleid op. 

Tijdens de begrotingsbehandeling diende de PvdA fractie een motie in over meer en betere ondersteuning voor mantelzorgers. Ook toen gaf het college aan het mee te nemen in het nieuw op te stellen integrale ouderenbeleid. 

Samen met Rita Barto zal ik dit op de voet blijven volgen.

Zie hieronder de vragen:

Mensen met dementie en hun mantelzorgers lopen bij de overheid tegen onredelijke drempels op. Verder blijven ze verstoken van de benodigde ondersteuning met een casemanager. Dit schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vandaag in zijn onderzoeksrapport ‘Borg de zorg’. Hij roept de minister van VWS op om deze doelgroep één loket voor zorg en ondersteuning te geven. ‘Dementie brengt al meer dan genoeg zorgen en verdriet met zich mee. Draag daarom óók als overheid bij aan een dementievriendelijke samenleving’, aldus ombudsman Van Zutphen. In een eerder onderzoek ‘Zorgen voor burgers’ (2018) signaleerde de ombudsman dat de overheid in hokjes en in potjes denkt. Ook kreeg hij signalen van Alzheimer Nederland. Tijdens het ziekteproces hebben mensen met dementie behoefte aan voorzieningen zoals dagbesteding, begeleiding, verpleging en verzorging en verpleeghuiszorg. Verschillende wetten maken dit mogelijk, maar die botsen of sluiten niet op elkaar aan. Bovendien is het onnodig tijdrovend en ingewikkeld om de juiste zorg bij dementie te vinden. Mensen met dementie en hun mantelzorgers missen ondersteuning en (praktische) informatie over de zorgmogelijkheden bij dementie.

Aanbevelingen
De Nationale ombudsman vindt dat mensen met dementie en hun mantelzorgers één loket toegewezen moeten krijgen voor al hun zorg en ondersteuning. Daarnaast vindt hij dat vóór en na de diagnose goede, praktische informatie beschikbaar moet zijn. Passende dagbesteding en respijtzorg moet beschikbaar komen en één vaste, professionele begeleider voor iedereen die dat nodig heeft. De procedure om iemand met dementie op te mogen nemen in een gesloten afdeling van een verpleeghuis, moet zorgvuldig zijn.

Deze aanbevelingen zijn in lijn met de geluiden die mantelzorgers lieten horen in hun gesprekken met vertegenwoordigers van de seniorenraad van Tilburg. De PvdA fractie ondersteunt deze aanbevelingen.
1. Is het college het met de PvdA fractie eens dat de aanbevelingen van de
ombudsman waardevol zijn?
2. Is het college bereid deze aanbevelingen (voor zover mogelijk) om te
zetten in gemeentelijk beleid?

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, de nummer 2 van de PvdA Tilburg kandidatenlijst. Als raadslid voor de PvdA wil ik me inzetten voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd samengestelde

Meer over Bea Mieris