Door Bea Mieris op 25 november 2016

Tilburg: Ongedeelde stad

Piushaven 5In een motie bij de begroting 2017 heeft de PvdA fractie het college opgeroepen om bij particuliere bouwprogramma’s in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot uit te gaan van een aandeel van minstens 30% sociale huurwoningen met als doel het realiseren van een ongedeelde stad. Er is een tekort aan sociale huurwoningen in onze gemeente en het is wat de PvdA fractie betreft wenselijk dat wijken gemengd zijn van opzet zodat alle huishoudens ongeacht de hoogte van het inkomen in een wijk kunnen wonen. Wethouder Berend de Vries van D66 nam de motie gedeeltelijk over. Bij nieuwe grote particuliere bouwontwikkelingen wordt voortaan gelet op het aandeel sociale huurwoningen dat in de betreffende wijk wenselijk is. Als PvdA fractie zullen we bezien of dat afdoende is voor de doelgroep die voor ons van belang is.
Lees hier de motie na: motie-ongedeelde-stad
Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, de nummer 2 van de PvdA Tilburg kandidatenlijst. Als raadslid voor de PvdA wil ik me inzetten voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd samengestelde

Meer over Bea Mieris