Door op 13 mei 2015

Oog voor zelfredzaamheid kwetsbare burgers

7723918734_d733df8b2e_bEr wordt in toenemende mate verwacht dat burgers zelfredzaam zijn. Voor veel mensen is dit echter een probleem omdat zij licht verstandelijk beperkt of zwakbegaafd zijn. Daar komt nog bij dat de maatschappij steeds complexer wordt, door onder andere de digitalisering. Het niet begrijpen van brieven of niet in staat zijn om een DigiD te gebruiken kan tot veelvuldige problemen leiden. De PvdA fractie vraagt daarom aan het College welke maatregelen getroffen kunnen worden om deze mensen zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn. Daarnaast willen we weten of hier ook rekening mee wordt gehouden bij de Tilburgse Aanpak en in hoeverre er binnen het Tilburgs Alternatief, dat Beschut Werk vervangt, aandacht voor is.

Lees hier de art. 47 vragen die zijn gesteld aan het college; PvdA art47 zelfredzaamheid Tilburgers