Oproep PvdA levert lijst aan gevaarlijke plekken voor fietsers op

Door Hans Rube op 7 november 2018
Bron: Tilburgs.nl

Vele tientallen plekken binnen de gemeente Tilburg zijn gevaarlijk, onduidelijk of hinderlijk voor fietsers en voetgangers. Dat varieert van oversteekplaatsen tot te smalle fietspaden en fietsroutes die ineens in ‘het niets’ verdwijnen en plompverloren ophouden.

Op een oproep van PvdA-burgerraadslid Hans Rube om gevaarlijke plaatsen voor kwetsbare verkeersgebruikers te melden, kwam een lijst met uiteindelijk meer dan
honderd punten binnen. De fractie van de PvdA zal tijdens de begrotingsdebatten op 8 november 2018 onmiddellijke actie van het college eisen om in elk geval de als levensgevaarlijk ervaren oversteken bij Theaters Tilburg en Factorium aan te pakken.

In de top 10 in het Zwartboek, dat door inzendingen van fietsers uit de stad is samengesteld, staat een aantal te verwachten plekken. Met grote stip op de eerste plaats: de oversteek van de Schouwburgring bij zowel de Oude Markt als bij de Bisschop Zwijsenstraat, komende van het Factorium. “Elke dag weer een wonder dat je heelhuids de overkant haalt!”

Vervolgens:
2. De Oost-West routes door de stad: Pieter Vreedeplein.
3. De doorsteek naar de Oude Markt via de Kapelhof aan het einde van de Nieuwlandstraat.
4. Diverse oversteken Bredaseweg.
5. Fietspaden rond Heyhoef in Reeshof
6. Rotonde Academielaan en fietspad. Talloze onnodige oversteken.
7. Kruising Cobbenhagenlaan met Conservatoriumlaan.
8. Fietstunnel bij RAW.
9. Gasthuisring.
10. Fietspad bij Elisabeth Ziekenhuis.

Reacties op de oproep van de PvdA kwamen van alle kanten. Mensen die zich storen aan de belabberde staat van de tegelfietspaden, te smalle fietspaden waarop rijders elkaar nauwelijks kunnen passeren of het totaal ontbreken van een goede fietsverbinding. Bij het nieuwe AaBe-complex ‘heeft de architect waarschijnlijk nog nooit gehoord van fietsers’, is een van de reacties. “De rotonde bij AH is Kafka-waardig”, zegt een ander. “Er is een aanpassing, maar nu worden fietsers bij de laad-en lossluizen bedreigd.”

Talloze foto’s zijn ingezonden. Van de verdwenen route rond het Leypark of de inderdaad gevaarlijke en tekortschietende situatie bij het Elisabethziekenhuis. Vertrekkende bezoekers moeten daar stelselmatig wegduiken, al dan niet met de fiets aan de hand. Voetgangers lopen over het fietspad, noodgedwongen omdat een fatsoenlijk trottoir ontbreekt.

Tilburg heeft volgens de vele reacties ook een nijpend tekort aan goede en voldoende fietsparkeerplaatsen. Niet alleen in het centrum, maar ook bij parken en
uitgaansgelegenheden. “En als je jouw fiets niet goed kunt wegzetten, ga je niet op de fiets”, is een van de reacties.

Vaak genoemd: de Spoorzone. “Wel een stallingsverbod voor fietsers, maar genoeg plaatsen voor auto’s bij de uitgaansgelegenheden.” Ook bij het park, zegt weer een ander. Rond een wandelpark als de Oude Warande kiest Tilburg er ook weer voor bezoekers met de auto te lokken. “Er zijn meer parkeerplaatsen voor wagens dan voor fietsers. Slechts een paar mensen kunnen hun vervoermiddel tegen een houten balk zetten.”

“De Zwartvenseweg is verbreed voor auto’s en er is een parkeerplaats aangelegd. Voor fietsers is niets geregeld.” Ouderen voelen zich in Tilburg regelmatig onveilig in het verkeer. Oversteekplaatsen op de drukke punten schieten tekort in aantal, maar als ze er wel zijn is de oversteektijd onvoldoende lang. Fietspaden houden niet altijd rekening met mensen op leeftijd. Een oudere dame reageert: “Persoonlijk vind ik het angstig om op een redelijk smal fietspad te rijden met aan twee kanten hoge stoepranden. Vooral omdat er vaak tegenliggers zijn met soms brede sturen en/of fietstassen. Je kunt niet uitwijken. Ik ben al op leeftijd, heb broze botten en ben dan vaak angstig om te vallen. Volgens mij is zo’n fietspad voor meerdere fietsers risicovol!”

Voetgangers, met name ouderen, rolstoelgebruikers en ouders met wandelwagens, klagen over de vele obstakels op de vaak toch al minimale trottoirs in de gemeente. “Op dagen dat de containers buiten staan is er geen doorkomen aan.” “Tilburg heeft er een handje van om midden op de stoep grote reclameborden te plaatsen.” “Verlaagde trottoirbanden zitten vaak op onlogische plaatsen, niet in de looproute.”

De fractie van de PvdA zal het college bij de begrotingsdebatten vragen om de grootste knelpunten onmiddellijk in beeld te brengen en zo snel mogelijk aan te pakken, te beginnen bij de levensgevaarlijke situatie op de Schouwburgring rond Theaters Tilburg, Oude Markt en Factorium. De andere genoemde knelpunten in het Zwartboek zouden in de komende twee jaar onder handen moeten worden genomen.

Verder vaker genoemd door de inzenders uit Tilburg:

 • De kruising/S-bocht Academiepad – Sportlaan: veel te smal voor de vele fietsende leerlingen, die naar het Theresialyceum gaan of er vertrekken. Ook daar (bijna) frontale fietsersbotsingen elke keer.
 • S-bocht van het Vijverpad, dat fietspad dat loopt vanaf de Taxandriebaan tot aan de fietsbrug van Station Universiteit. Vijverpad is gewoon te smal.
 • Fietsbocht van de Boomstraat. Deze bocht is te smal voor het grote aantal fietsers, dat daar elkaar tegemoet komt.
 • De bizarre Burgemeester Brokxlaan waar je zo ongeveer om de 50 meter moet oversteken om als fietser je weg te vervolgen en waar voetgangers nog steeds over een druk fietspad moeten lopen omdat het trottoir niet doorloopt. Het aantal fietsparkeerplekken is aan die zijde echt veel te laag.
 • De fietsroute van uit het noorden van de stad door de Willem II passage naar het centrum hout gewoon op.
 • Vanaf de Gasstraat, Minckelerstraat, het kruispunt met de Lange Nieuwstraat, de Atelierstraat naar de Burgemeester Brokxlaan moet onmiddellijk worden aangepakt.
 • De mixed zone bij RAW waar fietsers en voetgangers door elkaar moeten is een gedrocht *Oversteek bij Heyhoef waar je aan de ene kant van de weg begint en ineens midden op de weg moet zitten (hoe verzin je het!) bij Genemuidenstraat.
 • De oversteek vanaf Alleenhoudersstraat naar AH XL verdient de Kafkaprijs. Je moet daar als fietser tweemaal oversteken, maar iedereen steekt natuurlijk tegen het verkeer in over.
 • De Kermisrotonde bij de AH is geschikt voor het draaiend huis, maar verder vooral bizar. “Wie verzint het?!”
 • Kruispunt professor Cobbenhagenlaan en Conservatoriumlaan. Fietsers, voetgangers en auto’s krijgen tegelijkertijd groen. Tegels liggen scheef.
 • Zovele keren per uur – elke dag – fietsen telkens fietsers/studenten vanaf het Professor de Moorplein/Professor Verbernelaan – in de verkeerde fietsrichting – onderdoor de Conservatoriumlaan-Statenlaan-spoortunnel. Je moet uitkijken om niet frontaal te botsen op zo’n verkeerde groep fietsers. Ook in de tegenovergestelde, foute fietsrichting. Dus ook aan de overzijde van deze spoortunnel. Het is uitermate irritant en onveilig.
 • Het einde van de Van Limburg Stirumlaan/Texaco en het einde van Rooseveltplein hebben beide geen vrijliggende strook voor fietsers om de rij wachtende auto’s
  rechtszijdig te passeren.
 • Kruispunt burgemeester Rauppstraat en Ringbaan West. Fietsers moeten midden op ringbaan wachten terwijl afslaand autoverkeer er langs moet. Fietsers gebruiken daarom voetgangersoversteekplaats.
 • Kruispunt Generaal Winkelmanstraat – Laarstraat – Afrikaanderstraat – Oude Goirleseweg. Veel ongelukken. Voornamelijk ook door bussen en onlogische aanleg.
 • Kruispunt Generaal Winkelmanstraat – Berkdijksestraat. Passerende fietsers op Generaal Winkelmanstraat hebben voorrang. Fietsers uit Berkdijksestraat kunnen niet veilig wachten.
 • Kruispunt Transvaalplein – Winkler Prinsstraat – Groenstraat. Winkelpand ontneemt zicht aan auto’s en fietsers. Geen veilige oversteek mogelijk.
 • Kruispunt Generaal Smutslaan – Winkler Prinsstraat. Bijna geen kans over te steken door blijvend komend druk verkeer.
 • Kruispunt vanuit Bisschop Soniusstraat met Molenstraat, Veldhovenring en Besterdring.
 • Situatie rondom ETZ Elisabeth en Bloedbank. Hilvarenbeekseweg, Leijweg en tunnel onder ziekenhuis door. Tegels, slecht onderhoud en onlogische inrichting oversteken.
 • Diverse oversteken Bredaseweg. Tegelfietspaden, slecht onderhouden, teveel oversteken, niet overzichtelijk.
 • Cityring, cityring en cityring.
 • Bredaseweg richting Oude Warande: fietspad houdt ineens op en is veel te smal.
 • Vanaf de kruising Langendijk – Heereveldendreef mist een deel van het fietspad langs de Heereveldendreef, dat erlangs ligt vanaf de Heyhoef. Want op de driesprong Heereveldendreef – Gendringenlaan stopt zomaar ter hoogte van de Gendringenlaan het tweerichtingenfietspad.
 • Rondom AaBe-fabriek: ontbreken de fietspaden en zeer gevaarlijk druk voor fietsers.
 • De splitsing van Broekhovenseweg- Jan Truijenlaan: spiegels terughangen voor veilige oversteek.
 • Langs het Wilheminakanaal, vanaf het westelijke einde van Stadsdeel Reeshof gaat het Tilburgse fietspad Kanaaldijk-Zuid door, richting Dongen, 1 kilometer, helemaal tot ter hoogte van de rondwegbrug van buurgemeente Dongen (de Vierbundersweg). Deze grotendeels Tilburgse fietsroute is een soort Bels Lijntje, maar 75% niet verbreed. Plus met vele scheuren overdwars en verzakkingen. Deze fietsroute Kanaaldijk-Zuid fietst grotendeels uitermate onprettig.
 • Uitritten bij scholen.
 • Uitritten bij grote bedrijven. Auto’s blokkeren vaak fietspad.
 • Van Oldenbarneveltstraat – Burgemeester Van de Mortelplein. Het gemeentelijke reclamebord, de drie SPAR-vlaggen en een dikke boom ontnemen het zicht.
 • Het Roerpad altijd druk met fietsers op weg naar of afkomstig van het Bels lijntje. Door auto’s wordt het veelvuldig gebruikt als sluipweg.
 • Rillaersebaan en Maidstone en Droogdokkkeneiland (Tilburgs industrieterrein Tradepark58).
 • Doorsteekjes zijn voorzien van hinderlijke paaltjes, dwarsbalken en heggetjes. Terwijl via de Tilburgse Maidstone en Droogdokkeneiland nauwelijks autoverkeer rijdt. Waardoor normaal doorgaande fietsdoorsteekjes daar makkelijk kunnen.
 • Het Bels Lijntje is weliswaar verbreed. Maar tegelijkertijd met die fietspadverbreding werd aan de Zwartvenseweg ook de autoparking heringericht. Terwijl aan die Zwartvenseweg bij de ingang van de Oude Warande geen fietsbeugels zijn geplaatst.
 • Korvelseweg: geen enkele voorziening voor fietsers, smal, er wordt door auto’s vaak veel te hard gereden.
 • Fietspad vanaf De Leyhoeve (Dokter Bloemenlaan/Leijweg) dat aankomt aan de vierbaans Professor Van Buchemlaan zou heringericht moeten worden. Want dit parkeinde is niet geschikt voor de vertrekkende fietsers (samen met alle lopende parkbezoekers).
 • Stuk Leijweg is verdwenen – dat diende als onderdeel van de logische (regionale) fietsroute tussen de Hilvarenbeekseweg/A58 en het Leijpark/Kempenbaan.
 • De Groenstraat is wellicht het beste voorbeeld in Tilburg, als het gaat om het sluipenderwijs smaller maken van fietssuggestiestroken, tijdens herinrichtingen binnen gemeente Tilburg.
 • Burgemeester van de Mortelplein: geen enkele fietsvoorziening, smal, veel manoeuvrerend autoverkeer en dubbel parkeren door de aanwezigheid van winkels.
 • Tuinstraat, Stationsstraat, Willem II straat. Geen enkele snelheidsremmende voorziening.
 • Vierwindenlaan: een echte racebaan, gefinancierd uit het geld voor het fietssternet.
 • Industrieterrein Vossenberg II is moeilijk/gevaarlijk te bereiken voor fietsers, want vanaf einde fietspad-Rodenberg (vanaf Reeshof-fietsbrug-Poseidonpad) is aan de Dongenseweg geen officiële fietsoversteek aanwezig richting Vossenberg II – Heraclesstraat.
 • Fietspaden en wandelpaden langs Koningsplein, markt en Kattenrug: gevaarlijk, omdat voetgangers niet in de gaten hebben dat fietsers geen rood licht krijgen.
Hans Rube

Hans Rube

Journalist en burgerraadslid sinds maart 2018. Getrouwd met Hetty van Beek, theatermaakster. Mijn doel is om als volksvertegenwoordiger een brede laag van onze stad een stem te geven. Zowel het positieve als het kritische geluid moet worden vertolkt. Het ‘kleine leed’ moet net zo goed als de grote onderwerpen een plek krijgen in onze agenda.

Meer over Hans Rube