27 februari 2015

Over linkse en rechtse dijken.

Over linkse en rechtse dijken

PvdA neemt waterschapsverkiezingen uiterst serieus

Door: Pieter de Leijer

 

Anders dan SP, GroenLinks en D66 neemt PvdA de naderende waterschapsverkiezingen uiterst serieus. En terecht: er gaat veel geld in om, het gaat om maatschappelijke en belangrijke zaken en er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden. Politieke keuzes? Er zijn toch geen linkse en rechtse dijken? Jazeker; ook politieke keuzes.

De belangrijkste politieke insteek voor de PvdA is het scheve inkomsten-uitgaven patroon. Driekwart wordt door burgers opgebracht, een kwart door agrariërs, terwijl bij de uitgaven dat patroon juist is omgekeerd. In bijna alle waterschapsbesturen hebben de agrariërs een meerderheid en houden op die manier dat patroon in stand. In de afgelopen jaren heeft de PvdA voor elkaar gekregen dat er twee geborgen zetels minder zijn (op de lange weg naar totale afbouw). Met een flinke campagne willen we de vrijgekomen ruimte benutten zodat onze sociaal-democratische stem in extra bestuurszetels wordt uitgedrukt.

Nieuwe uitdagingen

Het kwijtscheldingsbeleid voor de minima, de rekenkamer en meer samenwerking tussen de drie waterschappen in Noord-Brabant. Dat hebben de huidige bestuursleden van de PvdA voor elkaar gekregen. Dat houden we natuurlijk vast, maar er zijn voldoende nieuwe uitdagingen. Geen hogere bijdrage voor de burger. Doorzetten van bestuurlijke vernieuwing. Ageren tegen het exorbitante salaris van de secretaris-generaal, ruim boven de Balkenende-norm. Dat zijn punten waar we op door gaan. Uiteraard staan er altijd veel technische punten op de agenda, maar zoals aangegeven: daarin vallen wel degelijk politieke keuzes te maken. Uiteraard met uitgangspunten als droge voeten, natuurlijk water, en optimale recreatieve mogelijkheden in stad en dorp.

Ik sta als hoogste Bredanaar op de lijst, op 4, een verkiesbare plek. Vergeet niet dat bij de vorige verkiezingen (6 jaar geleden) maar uiteindelijk 9 % gestemd heeft. Met de gecombineerde aanstaande verkiezingen kan er wel eens een geheel andere verdeling uitrollen. Ik maak me hard voor Bredase en Tilburgse belangen.