Perspectiefnota 2020 – Spreektekst Yusuf Celik

Door Yusuf Celik op 15 juni 2019

De PvdA stelt bij het nemen van besluiten de Tilburger centraal. Mensen gaan boven stenen, wijken boven het centrum, sociaal beleid boven prestigeprojecten en welzijn boven welvaart. Wij zetten ons in voor iedere Tilburger en laten niemand los. Elke inwoner verdient een eerlijke kans op een goed bestaan. Of het nu gaat om fatsoenlijk werk, goede zorg of een betaalbare woning. Dat is ons kompas bij het lezen en beoordelen van de perspectiefnota.

Het college presenteert vandaag haar eerste prospectus van het Zwitserleven aandeel ‘Gezond en Gelukkig’. Tenminste zo leest het. Het stuk staat bol van allerlei financiële termen. Hefbomen, robuuste solvabiliteit, human capital, inverdieneffecten, impact, triple helix, muliptiplier, ecosystemen en rendement, vooral veel rendement. De tekst zou zomaar van Corne van Zeijl van BNR kunnen komen. De hand van de VVD is duidelijk zichtbaar en zij heeft de hefboom stevig vast.

Het college geeft al financiële winstwaarschuwingen af en is uit op het halen van financieel resultaat. Als PvdA willen we dat de mensen in de stad de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Mogelijke bezuinigingen in de zorg hangen als donkere wolken boven ons hoofd. Het kan toch niet zo zijn dat een hefboom mensen die zorg nodig hebben uit het veld slaat.

De PvdA maakt andere keuzes, en wel langs drie lijnen;

1) Iedereen doet mee,

2) een aantrekkelijke stad en

3) goed en betaalbaar wonen.

Iedereen die in armoede leeft doet mee. Als PvdA maken we ons grote zorgen om de mensen in de focus- en de aandachtswijken. Afgelopen jaar is het aantal minimumhuishoudens wederom gestegen: 14%. In hoeverre kunnen de inwoners van deze wijken ook gezond en gelukkig zijn? Hoe kunnen zij deelgenoot worden van uw Zwitserleven gevoel? De PvdA is benieuwd wat er nu concreet terecht komt van die 41 actiepunten die de wijkraad Tilburg Noord twee jaar geleden heeft aangeboden?

Inzetten op preventie vinden we als PvdA van belang, maar hoe gaat dat vorm krijgen? Het zou goed zijn de initiatieven in de stad die de sociale samenhang versterken in kaart te brengen en te versterken, zodat ze ook echt van preventieve waarde kunnen zijn. Het op maat ondersteunen van multi-probleem huishoudens ondersteunen we.

Klein maar fijn, een voorbeeld. In Dalem is een soepgroep opgericht. Het is een kleinschalig initiatief in de buurt om mensen uit hun eenzaamheid te halen. Een mooi initiatief dat uitgaat van de menselijke maat. Is dat ook een hefboom? Het zou mooi zijn als dit soort ideeën verder kunnen worden uitgerold over de stad.

Elk kind doet mee. De PvdA wil dat alle kinderen in Tilburg meekunnen op schoolreisje. Stichting Leergeld zet daar op in, maar worden daarmee alle kinderen in armoede bereikt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we iedereen bereiken? Mooi dat het college dit wil onderzoeken. Er is wel haast bij omdat het nieuwe schooljaar alweer voor de deur staat.

Een aantrekkelijke stad is een stad waar iets gebeurt. Met evenementen, festivals en markten die duurzaam worden georganiseerd. Weg met de plastic bekers, rietjes en roerstaven. Hoe zit het met de uitvoering van onze motie tijdens de begroting?

Een aantrekkelijke stad is voor ons ook één met balans tussen binnenstad en wijken. We hebben geld nodig voor de wijken en de mensen die in die wijken wonen. Verloederde panden komen we overal in de stad tegen. Grote projecten binnen gebieden als de Spoorzone, Binnenstad en Piushaven bezien we als PvdA kritisch. Geen grote risico’s meer als gemeente en geen peperdure gebouwen meer.

De fietsers zijn voor de PvdA van groot belang. Laat die rode loper door de stad maar weer stralen en pak de gevaarlijke verkeersknelpunten voor fietsers aan. We verwachten dat de knelpunten uit ons zwartboek worden aangepakt.

Prachtig al de plannen voor snelfietsroutes naar omliggende steden en dorpen, maar wat duurt het toch lang voor een snelfietsroute er daadwerkelijk ligt. Er wordt al jaren gesproken over hoe de route tussen Tilburg en Breda zou moeten lopen. Wanneer ligt de route naar Breda er? En waar blijft de PvdA tunnel onder de ringbaan Zuid voor scholieren en andere fietsers die daardoor het Stappegoorgebied veilig kunnen bereiken?

De stad slibt nu dicht met vieze auto’s die bijna tot in het winkelschap geparkeerd kunnen worden. De PvdA wil ruimte voor voetgangers, fietsers en schoon openbaar vervoer. Het openbaar vervoer mag wat ons betreft toegankelijker en op een hoger niveau.

De hitte in de stad is niet te harden in de warme maanden. Maak een groen aanvalsplan met de eigenaren van gebouwen in de binnenstad hoe de daken, de gevels en de openbare ruimte te vergroenen. Zorg dat de nieuw te bouwen woontorens in de stad groene torens worden door voorwaarden te stellen aan ontwikkelaars.

Complimenten aan de Raad van State die met haar Stikstof uitspraak op de rem trapt voor onze natuur. Geen verdere groei van stikstofuitstoot door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, wegen en veehouderijen. Wijkevoort kwam als een denderende trein met grote dozen op ons landschap af, maar is voortijdig gestopt door het hoogste bestuursrechtsorgaan van ons land. We nemen aan dat het college hierop anticipeert en de vrije baan geeft aan bijvoorbeeld de biodiversiteit. Overigens wanneer kunnen we het aanvalsplan biodiversiteit eigenlijk verwachten?

Voldoende ateliers, oefenruimtes en broedplaatsen in de stad, cultuureducatie voor alle kinderen in de stad, kunst en cultuur gekoppeld aan maatschappelijke vraagstukken zoals armoede en zorg, kunst in de openbare ruimte en het levend houden van het cultureel erfgoed in de stad. Dat vinden we als PvdA van belang voor een aantrekkelijke stad. Laat vooral ook de inwoners die wat minder te besteden hebben in aanraking komen met kunst en cultuur en de mogelijkheid bieden om zelf maker te zijn.

Ter afsluiting het volgende over goed en betaalbaar wonen. Wonen binnen de ringbanen is voor veel starters en huurders onbetaalbaar geworden. Een ongedeelde stad begint bij betaalbare volkshuisvesting voor elke woonwens. Appartementen tot twee ton worden blind opgekocht door investeerders. Die zetten de woningen dan vaak tegen een hoog tarief in de verhuur. Lagere inkomensgroepen worden zo verdrongen naar de buitenwijken.

De PvdA vindt het belangrijk dat ook mensen met een laag inkomen kunnen meedoen met energie besparende maatregelen en met het leggen van zonnepanelen zonder rompslomp en met meer geld in de portemonnee. Kan het college toezeggen dat die mogelijkheid er in 2020 nu eindelijk is?

Aan de hand van het woonwensen onderzoek zullen we voor de nieuwe woonvisie gaan bepalen hoeveel sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen er nodig zijn. Er is nog steeds sprake van een wachtlijst voor sociale huurwoningen. Het zou mooi zijn als we daar zoveel mogelijk vanaf komen en middeldure huurwoningen in impulswijken aan te leggen om de eenzijdige samenstelling te veranderen.

Onze gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Ongemakkelijk dat de toegankelijkheid van de LocHal nog niet helemaal in orde is en dat mensen met een scootmobiel niet in de stadswinkels mogen komen. De voorzitter van de TOG vroeg onlangs hoe het staat met het toegankelijk maken van gebouwen. Daarbij ligt er nog een opgave van in totaal 900.000 euro. Is de inhaalslag gestaakt?

Resumerend, wij hebben onze zorgen uitgesproken over de liberale wind die door de nota waait. Laat de hefboom niet verworden tot een slagboom. Maak sociale afwegingen. De PvdA gaat voor keuzes zodat iedereen mee kan doen in een bruisende stad waar het goed en betaalbaar wonen is.

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik