Politieke beschouwingen Tussenbalans Tilburg

Door Yusuf Celik op 6 juli 2020

We zijn halverwege de rit voor het bestuursakkoord Gezond & Gelukkig. Daarom is het tijd voor de Tussenbalans, en de bijbehorende politieke beschouwingen. Yusuf heeft namens PvdA Tilburg de volgende oproep gedaan:

Tijd voor een breed gedragen corona-akkoord’

“De PvdA heeft geen behoefte aan een uitgebreide terugblik op de afgelopen twee jaar. Voor ons is de coronacrisis alle aanleiding om naar de toekomst te kijken. Na de gezondheidscrisis heeft zich inmiddels ook een economische en sociale crisis aangediend. We moeten met de raad gezamenlijk die crisis te lijf gaan en onze politieke verschillen daarbij overbruggen. Door de coronarekening eerlijk in de stad te verdelen.

Stel dat we het vandaag zouden hebben over hoe gelukkig en gezond Tilburg is halverwege. Halverwege wat eigenlijk? Spelen we na de rust nog dezelfde wedstrijd? Spelen we überhaupt nog in hetzelfde stadion? Allesbehalve dat. We staan voor een opgave van historische omvang. De economische crisis ontvouwt zich maar net. Het CPB voorspelde voor volgend jaar een kwart meer huishoudens in armoede. Zelfs nog voor Corona. Hoe denkt u dat dit zich zal ontwikkelen in de anderhalve meter wereld met Corona? Wij maken ons daar ernstige zorgen over. Doorgaan zoals voor rust gaat niet. Door het huidige bestuursakkoord open te breken kunnen we met het vizier voorwaarts een nieuw hoofdstuk schrijven. Het is tijd voor een breed gedragen Corona-akkoord.

Als wij een blik richting de tweede helft werpen kiezen wij in onze afweging voor mensen ipv stenen, plaatsen we welzijn boven welvaart, richten we de blik veel liever van binnenstad richting de wijken. Wat meer in balans. Als ik de bijdrage van de collega’s die voor me zijn geweest goed heb beluisterd, dan is de tussenstand bij de tussenbalans dat het college meer moet gaan voor de sociale agenda.

Dus minima ontzien, ondernemers helpen die in zwaar weer zitten en een beroep doen op de sterkste schouders. Door onder andere te investeren in basisbanen, de Melkertbanen 2.0.  De stad schoon te houden. En investeren in groen om de hittestress tegen te gaan. Maar ook door flink te investeren in woningbouw en infrastructuur en daarover afspraken te maken met lokale bouwers en woningbouwcorporaties. Daarmee geven we de lokale economie een flinke steun in de rug. En door mensen met de laagste inkomens te helpen met een crisistegoed van 20 miljoen euro. Daarmee kunnen we 20.000 huishoudens elk 1.000 euro geven. Ondernemers die hun hoofd nauwelijks boven water kunnen houden, willen we helpen met vouchers, zoals dat met het Tilburgse initiatief We Care, is gedaan.

In de Volkskrant van 5 juni hebben we kunnen lezen hoe zeer Melissa, Michelle en Candy in Groenewoud de dupe zijn van de crisis. Wachten op een behandeling die maar niet komt. Of van kastje naar de muur. Van loket naar loket. We hebben de problematiek van de overgang van zorg van 18 min naar 18 plus meermaals onder uw aandacht gebracht. Dat willen we in de toekomst ook blijven doen omdat de jeugd onze toekomst is.

Net zoals Willem II op een verstandige manier investeert in jeugdig talent voor een gezonde toekomst, wil de PvdA alle Tilburgers, van jong tot oud, de kans bieden op een mooie toekomst. We vinden het wrang en nauwelijks uitlegbaar dat in een periode van 5 jaar het budget van jeugdhulp van 70 miljoen groeit naar wat het nu is 125 miljoen, en dat deze uitwassen nog steeds voorkomen. Wij doen uw college vandaag gratis een hefboom kado: investeer in sport, cultuur en welzijnswerk. Dat betaald zich in de toekomst dubbel en dwars terug.

We kiezen ook voor een inclusieve stad met een inclusieve en kleurrijke ambtelijke organisatie. Een stad waar je het beste uit jezelf kan halen. In alle lagen van de organisatie, ook het topmanagement. Daarmee lichten we het glazen plafond en maken we de droomruimte voor heel veel Tilburgers groter. De beste overheidsorganisatie doet zichzelf en de stad op dit moment ernstig tekort. Een aantal coalitiepartijen herkent nu pas de problemen waar wij al veel eerder voor hebben gewaarschuwd.

  • Men begint te morren over de tegenvallende invulling van de miljoenen kostende nieuwbouw van Mindlabs.
  • Men twijfelt of we echt aan SK2 moeten beginnen,
  • De coalitie ziet dat bezuinigingen op de minimaregelingen niet draagbaar zijn,
  • Dat het ouderbeleid meer aandacht verdiend,
  • Dat zorgcowboys en marktwerking de zorg verzieken,
  • Men vraagt zich af of er natuur opgeofferd kan worden op Prinsenhoef voor de nieuwbouw van Atletiekvereniging Attila,
  • Het draagvlak voor een fietspad recht door het hart van het Leypark is nog minimaal.
  • En de coalitie begint in te zien wat een beroerde entree van de stad er ontstaat als de bouw van een mega distributiecentrum op de Kempenbaan doorgaat.
  • Men ziet ook dat bezuinigen op het beheer in wijkcentra het verkeerde signaal is.

Mogelijkheden genoeg voor spijtbetuigingen. Helaas blijft het nog oorverdovend stil als het gaat om de plannen voor een XXL logistiek park op Wijkevoort. Toch een dossier waar menig Tilburger een zegje over heeft gedaan. Het aantal insprekers laat dat zien.

Een handjevol reacties op de Tussenbalans en volle bak voor Wijkevoort.

Ook op dit dossier roepen we op om vooruit te kijken. Niet alles kan overal. Help Tilburgse ondernemers met hun uitbreidingsplannen op bestaande locaties en trek de rode loper voor het grootkapitaal, zoals de cowboys van Somerset Capital, in. Denk na over de kwetsbaarheid van onze regio van de mondiale handel. Zijn huidige keuzen nog wel houdbaar vanuit het perspectief van people-planet-profit? Zijn die vroegere keuzen niet gewoonweg door de tijdsgeest ingehaald? Het geld voor een eerlijke crisisaanpak is er. Tilburg behoort tot de rijkste gemeenten van Nederland. Ik nodig de coalitiepartners en andere partijen in de raad uit om samen een breed gedragen corona-akkoord te sluiten.

Ik vertrouw er op dat velen onze uitgestoken hand, op anderhalve meter afstand nu nog,  aannemen. We hebben nu dé kans om een echte inclusieve stad te worden.

Om met een voetbalterm te eindigen: Johan Cruijff zei ooit: ‘Ik heb een zak geld nog nooit een doelpunt zien maken.’  Als stad hebben wij een zak geld klaar staan. Laten wij er voor zorgen dat alle Tilburgers straks wel kunnen scoren, door die zak geld in de toekomst vooral in hen te steken.

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik