Door Bea Mieris op 6 juni 2015

PvdA Fractie en het Stadsbos013

Het college heeft een voorzichtig begin gemaakt in de communicatie over het stadsbos en legt in 2015 op één akkerland tijdelijke natuur aan. In dit tempo is het stadsbos er over 20 jaar nog niet. De PvdA fractie heeft het college opgeroepen het stadsbos in 2016 te ontsluiten en daarnaast open te blijven staan voor initiatieven van onderop. De verantwoordelijk wethouder gaf aan dat ook van plan te zijn in 2016, maar vergat dat te delen met de raad. De PvdA motie werd ontraden, maar we hebben toch een duidelijk signaal kunnen afgeven. Weg met de doodlopende paden en het prikkeldraad in het stadsbos.

Motie Stadsbos013

De Gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 1 juni 2015 voor de bespreking van het agendapunt ’Raadsvoorstel Perspectiefnota 2016’,

Overwegende dat:

Het Stadsbos013  een belangrijk speerpunt is voor dit college.

Er tot nu toe een voorzichtig begin is gemaakt met een stadsdebat, er een website Stadsbos013 is en er tijdelijke natuur wordt aangelegd op één akkerland (Reeshofdijk / Zwartvenseweg).

Constaterende dat:

In de perspectiefnota 2016 staat beschreven dat de groene impuls rond de stad vooral in het teken zal staan van het Stadsbos en de ecologische verbingingszones aan de westzijde van de stad.

Het Stadsbos nog niet echt toegankelijk is door prikkeldraad en doodlopende paden.

 

Draagt het College op:

In 2016 het gebied te ontsluiten en daarnaast open te blijven staan voor initiatieven van onderop.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Bea Mieris

Bea Mieris

Bea Mieris

Mijn naam is Bea Mieris, gemeenteraadslid voor de PvdA in Tilburg. Als raadslid van de PvdA zet ik me in voor kwetsbare mensen, voor kwetsbare woongebieden en voor kwetsbare groengebieden. Alle mensen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot moeten prettig kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. In elke wijk moet voor iedereen gebouwd worden. Een gevarieerd

Meer over Bea Mieris