Door Privé: Auke Blaauwbroek op 18 januari 2015

PvdA kaart topinkomens lokaal aan

Piushaven 5In de commissie Bestuur heeft PvdA-fractievoorzitter Auke Blaauwbroek gepleit om de inkomenseis bij subsidieaanvragers per direct kritisch te toetsen. In een notitie van het College van B&W blijkt dat het korten van subsidies niet mogelijk is als die eenmaal verstrekt zijn. De PvdA begrijpt dat het College hier de koninklijke weg kiest en pas bij aanvraag van nieuwe subsidies de inkomenseis wil toetsen. De discussie is echter wel bijzonder actueel nu het Kabinet de inkomenseis per 1 januari 2015 heeft aangepast voor de gesubsidieerde sector. De PvdA heeft een groot deel van de commissie achter zich weten te scharen en de betrokken wethouder heeft aangegeven in diezelfde week nog een brief te sturen naar de betrokken instellingen met de mededeling dat de topinkomens tegen het licht zullen worden gehouden met mogelijk consequenties voor de te verstrekken subsidie.

Privé: Auke Blaauwbroek

Privé: Auke Blaauwbroek

Na zes jaar raadslid te zijn geweest en na twee jaren te hebben mogen werken als wethouder keer ik weer terug in de Raad en met veel plezier. Mijn ambitie is om met een nieuwe fractie van de PvdA de meest linkse partij te maken in Tilburg, zeker nu de SP in het College is

Meer over Privé: Auke Blaauwbroek