Door Yusuf Celik op 5 november 2015

PvdA Tilburg lanceert 10.000 laadpalen plan

PvdATilburg Stadsbos013_33747De fractie van de Partij van de Arbeid heeft tijdens de raadsvergadering van maandag 2 november het 10.000 laadpalen plan gelanceerd. Het plan voorziet in de realisatie van 10.000 laadpalen in de komende 10 jaar. Met de realisatie van een dergelijke omvang wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd en uitstoot van Co2 in de stad verder teruggebracht. Tijdens de raadsvergadering is de verantwoordelijke wethouder het volgende gevraagd;

In het Brabants Dagblad van vrijdag 30 oktober 2015 stond een artikel over laadpunten voor elektrische voertuigen. Tilburg kent volgens opgaaf van de krant in 2015 49 laadpalen voor 648 voertuigen (hybride 509 en volledig elektrisch 139) van de in totaal 106.000 voertuigen (0,6%).

In de groei van het aantal hybride en volledig elektrische auto’s is een verdubbeling te zien ten opzichte van 2014. Ook werd er in het artikel een vergelijk gemaakt met het aantal laadpalen in andere Brabantse steden. Den Bosch kent 542 oplaadbare voertuigen op het totaal van 73.000 voertuigen. Eindhoven doet het beter met 2.368 elektrisch oplaadbare voertuigen op het totaal van 96.000 (2,5%).

De groei van elektrisch oplaadbare voertuigen zet onverminderd voort. De landelijke overheid mikt op het aantal van 200.000 elektrische voertuigen in 2020 en 1 miljoen in 2025 (op in totaal 8 miljoen auto’s)

Op 23 juni 2014 vraagt de D66 fractie naar de lange termijnambitie als het gaat om laadinfra. Het college antwoord dat voor het lange termijnperspectief er nog voor de zomer van 2014 een nota laadinfra wordt besproken en dat dit ook opgenomen wordt in het mobiliteitsplan 2015. Tot op heden is de raad geen nota toegezonden. Ook in de begroting 2016 worden de laadpalen niet genoemd. De fractie van de PvdA wil het college met de volgende vragen aansporen om werk te maken met de uitbreiding van de laadpalen:

– Wat vind u van het huidige aantal laadpalen in Tilburg?

– Bent u bereid om voor de komende 10 jaar, samen met de PvdA, een 10.000 laadpalen plan in Tilburg op te stellen?

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik. Ik ben lijsttrekker van de PvdA in Tilburg. Samen met mijn vriendin Eefje heb ik twee meiden in de leeftijd van 4 en 2. Ik ben geboren en getogen in de andere textielstad: Enschede. Op 18-jarige leeftijd ben ik naar Tilburg gekomen om Sporteconomie te volgen en later heb ik

Meer over Yusuf Celik