Door op 18 mei 2015

PvdA Tilburg lanceert tienpuntenmanifest Cultuur

20141023_142228De Partij van de Arbeid lanceert een tienpuntenmanifest voor het culturele domein in Tilburg. Het manifest is uit nood geboren. In het Collegeakkoord van het toen kersverse College liet zij weten zich hard te gaan maken voor Cultuur en daarvoor extra geld te reserveren. Tot op heden zijn er geen concrete plannen verwezenlijkt, terwijl er veel werk te verzetten is. De Partij van de Arbeid lanceert dit tienpuntenmanifest om aan te geven waaraan het beschikbare geld wat haar betreft kan worden besteed. Aanstaande maandag 18 mei 2015 zal zij daarom een manifest aanbieden aan wethouder Marcelle Hendrickx met daarin tien concrete plannen op het gebied van cultuur bij aanvang van de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat om 19.00 uur. Op deze manier hoopt de PvdA de wethouder aan te zetten tot het versterken van het culturele veld in Tilburg.

Een belangrijk thema voor de partij is cultuureducatie, daarnaast vragen we om meer aandacht voor beeldende kunst, film en nieuwe media en vragen we de wethouder te verbinden. Begin juni staat de bespreking van de perspectiefnota op de agenda van de Tilburgse gemeenteraad. De PvdA ziet weinig perspectieven die het College de stad aanbiedt en komt daarom zelf met enkele vernieuwende perspectieven. Sofie Meeuwissen, raadslid namens de PvdA: “Het manifest is helder. Er kan en moet meer gebeuren op het gebied van onderwijs. Het geld hiervoor kan niet op de plank blijven liggen, terwijl er nog zoveel te doen is!”

Lees hier het manifest: Tienpuntenmanifest cultuur