Door Yusuf Celik op 9 december 2016

PvdA Tilburg pleit voor inzet extra conciërges, toezichthouders en verzorgers

Tilburg Spoorzone eitcarF Yusuf Celik k

Fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg heeft op vrijdag 9 december, aan de balie van Werk en Inkomen aan de Burgemeester Brokxlaan, zijn plan ‘Brigade Tilburg Werkt’ aangeboden om 200 langdurig werklozen aan het werk te helpen. De Brigade Tilburg Werkt zet in op extra; conciërges in het onderwijs, toezicht en onderhoud van de openbare ruimte, ouderenzorg, ondersteuning van sportverenigingen en toezicht op sport en speelplekken.

De PvdA Tilburg heeft onlangs zijn lokale Plan van de Arbeid aangeboden aan minister Lodewijk Asscher. Een van de speerpunten in dit plan is om meer langdurig werkelozen aan het werk te helpen. Ondanks dat de werkloosheid licht daalt, groeit het aantal langdurig werklozen tot boven de 6000. ‘In Tilburg presteren we slechter dan andere regio’s. Een totaal onwenselijke ontwikkeling. Juist een baan zorgt voor perspectief of zoals ik dat noem droomruimte voor een beter bestaan’, aldus Celik. Om het college van B en W aan te sporen werk te maken met haar arbeidsmarktbeleid voor langdurig werklozen doet de PvdA een concreet voorstel. Het voorstel roept op om in navolging van de werkbrigade in Amsterdam de Tilburgse variant in het leven te roepen.

Het voorstel wordt op 17 januari in de commissie Sociale Stijging besproken en zal op 30 januari 2017 ter besluitvorming in de gemeenteraad behandeld worden.

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik