Door Yusuf Celik op 7 maart 2016

PvdA Tilburg wil pop-up store afvalscheiding

Pagina Spandoek PvdA Tilburg_79511Tijdens de raadsvergadering van 7 maart roept de Partij van de Arbeid het college van B&W op om een tijdelijke pop-up store rondom afvalscheiding in Tilburg te openen. Met de pop-up store wil de PvdA een fysieke plek realiseren waar Tilburgers zich kunnen laten informeren over de wijziging en waar bezoekers in gesprek kunnen over afvalinzameling, hergebruik en duurzaamheid. De pop-up store draagt zo bij aan het draagvlak en bewustwording om de Tilburgse afvalstroom te verminderen.

Het college trekt in het voorliggend raadsvoorstel, bovenop de reguliere communicatie, 230.000 euro uit om de wijzigingen, die per 1 juli van kracht worden, in de afvalinzameling aan de Tilburger bekend te maken. Het budget bestaat, met uitzondering van de bewonersavonden voor de proef met omgekeerd inzamelen, uit het zenden van informatie. De PvdA is van mening dat communicatie meer is dan het zenden van informatie, het college zal ook in gesprek moeten met de Tilburger.

Inmiddels heeft een ondernemer uit de binnenstad met een leegstaand winkelpand aangeboden om de pop-up store gratis te huisvesten. De PvdA doet tijdens de raadsvergadering een beroep op het college om de uitgestoken hand van de winkelier positief te beantwoorden. Samen is natuurlijk meer te bereiken!

Lees hier de motie: PopUpmotie7maart

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik. Ik ben lijsttrekker van de PvdA in Tilburg. Samen met mijn vriendin Eefje heb ik twee meiden in de leeftijd van 4 en 2. Ik ben geboren en getogen in de andere textielstad: Enschede. Op 18-jarige leeftijd ben ik naar Tilburg gekomen om Sporteconomie te volgen en later heb ik

Meer over Yusuf Celik