PvdA zegt ‘Stop: het is genoeg geweest’

Door Yusuf Celik op 5 december 2018

Opnieuw krijgt de Tilburger een forse rekening voorgeschoteld door het college van
GroenLinks, D66, VVD en CDA. Een nieuw Stadskantoor 1 (SK1) gaat 12,5 miljoen meer kosten dan eerder geraamd. Omgerekend 60 euro per Tilburger, ofwel 240 euro per gezin met twee kinderen. Daarbij nog eens een extra tegenvaller van ruim 2 miljoen op het stadshartplaveisel: een tientje per persoon.Leg daar de eerder geraamde uitgaven van tientallen miljoenen van SK1 bij en dan gaat het hele grapje in de binnenstad een gemiddeld Tilburgs gezin een dikke 2400 euro kosten. En we zijn voorlopig nog niet uitgeteld.

Alsof je een emmer leegschudt.

De complete oppositie is niet blij met het steeds maar weer oplopende kostenplaatje van
dit college met GroenLinks, CDA, VVD en D66. En ook wij zouden minimaal een kritische
noot van de meer progressieve flank van de coalitie verwachten, maar zelfs GroenLinks
knippert niet eenmaal met de ogen als de partij zegt dat ze ‘dit wel hadden verwacht’.
De PvdA heeft het tekort ook wel zien aankomen. Aanbestedingen worden altijd te laag
gedaan, er is natuurlijk altijd wel ‘meerwerk’ en bij bouwvakkers ‘zit het altijd wel tegen’.
Natuurlijk zagen aannemers op hun eerste ronde geen asbest, maar alle Tilburgers die het
oude gebouw hebben gebouwd zien worden, wisten dat er asbest gebruikt is. Dat was in
die jaren namelijk ook heel normaal. Maar ja, dit college komt van oorsprong niet uit
Tilburg en dus was ‘geen rekening gehouden met asbestsanering’. Daar was dus een voor
de wethouder eerste forse ‘onvoorziene’ overschrijding van de sloopkosten, met
vervolgens nog een kostenstijging vanwege een sloopvertraging en nu weer een rekening
erbij vanwege het ‘nieuwe werken’ in dit gemeentehuis van de toekomst.
En volgend jaar komt er zeer waarschijnlijk nog veel meer bij. Het gemak waarmee dit college iedere keer weer, met steun van hun achterban, de kosten laat overschrijden, het gemak dus waarmee de coalitie dit telkenmale geen probleem vindt, is stuitend. Iedere keer weer worden we als Tilburgse gemeenteraad met de rug tegen de muur gezet.

Kortom, de bouw van SK1 en straks SK2 gaat ons Tilburgers allemaal een hoop geld
kosten. Geld dat we niet kunnen besteden aan sociale voorzieningen. En het kan deze
coalitie vooralsnog geen bal schelen. Zonder een krimp te geven gaat ieder raadslid van die
vier partijen straks gewoon weer voorstemmen als het kredietvoorstel van het college ter
sprake komt. Net zoals dat gebeurde bij de overschrijdingen bij de aanleg van het te dure
Stekelenburgplein in de Spoorzone en de foute ramingen tijdens de bouw van het nieuwe
busstation.

De PvdA krijgt tranen in de ogen bij zoveel politiek gekonkel.
Wat gaat er gebeuren als de uitgaven voor WMO, zorg aan huis en de steun voor de
allerarmsten omhoog moeten? Wat gebeurt er als we in Tilburg de grotere tekorten op de
Jeugdzorg moeten bijleggen? We zijn, laat dat duidelijk wezen, niet tegen woningbouwprojecten zoals het
Fabriekskwartier aan de Piushaven, of de woningbouw in Stappegoor of Spoorzone.

Dit college pompt echter vele tientallen miljoenen, die ook zorgbehoeftige Tilburgers
hebben opgehoest, in luxe stenen die ook nog eens maand na maand duurder blijken te
zijn dan ons op voorhand was voorgespiegeld. Daarom zijn wij nu op het punt beland dat we heel hard roepen: stop. GroenLinks, D66, VVD en CDA, het is genoeg geweest. Geen geld meer in deze luxe stenen. Wij kiezen voor welzijn, voor mensen.

De gemeenteraadsfractie van de PvdA in Tilburg
Bea Mieris, Yusuf Celik, Rita Barto en Hans Rube

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik