Door op 23 juni 2015

PvdA zet zich in voor bestrijding eenzaamheid

In de raadsvergadering van 22 juni jl. is het door PvdA Tilburg samen met de CDA fractie ingediende initiatiefvoorstel ‘Samen tegen eenzaamheid’ aangenomen.

Eenzaamheid is een veelvoorkomend probleem en, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet alleen bij ouderen. In 2012 gaf bijna veertig procent van de Nederlandse bevolking van 19 jaar en ouder aan eenzaam te zijn. Ook in Tilburg zijn er bewoners die een grote mate van eenzaamheid ervaren. De PvdA Tilburg heeft het college daarom verzocht eenzaamheid actiever te bestrijden.
Tilburg is namelijk nog niet aangesloten bij Coalitie Erbij. Coalitie Erbij, landelijke organisaties in de zorg- en welzijnssector die samen een vuist tegen eenzaamheid maken, ondersteunt twintig koploperplaatsen om te komen tot samenwerking tussen lokale overheid, vrijwilligersorganisaties, zorgverleners en instellingen in een integrale aanpak van eenzaamheid. Coalitie Erbij is ook initiatiefnemer van de ‘Week tegen eenzaamheid’ welk tussen 24 september en 3 oktober 2015 zal plaatsvinden en bedoeld is om aandacht te vragen bij het grote publiek.
Het initiatiefvoorstel roept het college op om tijdens de Week tegen Eenzaamheid in samenwerking met Coalitie Erbij een lokale startconferentie te organiseren en hierbij onder andere de professionals uit de Tilburgse Aanpak te betrekken. De gemeente Tilburg heeft namelijk een belangrijke rol om samenwerking tussen vrijwilligers, mantelzorgers, buurtgenoten en professionals mogelijk te maken, door lokaal activiteiten te organiseren, samen te werken en de samenwerking tussen betrokken mensen en organisaties te stimuleren.

Initiatiefvoorstel

“Samen tegen eenzaamheid”

In 2012 gaf bijna veertig procent van de Nederlandse bevolking van 19 jaar en ouder aan eenzaam te zijn. Ruim acht procent was ernstig of zeer ernstig eenzaam. Bijna 27% was emotioneel eenzaam en bijna 40% sociaal eenzaam. Eenzaamheid komt vaker bij ouderen voor, maar komt dus niet uitsluitend bij ouderen voor zoals vaak wordt gedacht. De komende jaren dreigt eenzaamheid onder invloed van individualisering, ontkerkelijking en vergrijzing verder toe te nemen.

In de jaarstukken van 2013 van de gemeente Tilburg blijkt dat uit de duurzaamheidsbalans (benchmark vergelijkbare steden) naar voren komt dat met name in een aantal wijken bewoners een grotere eenzaamheid ervaren. De PvdA Tilburg heeft in 2014 tijdens de behandeling van deze jaarstukken hier specifiek aandacht voor gevraagd. Tot grote verbazing van de fractie van de PvdA Tilburg wordt er in de jaarstukken 2014 met geen woord over de eenzaamheid in de wijken gerept.

Dat de gemeente Tilburg niet voorop loopt op het bestrijden van eenzaamheid blijkt ook uit het feit dat de gemeente niet als koplopergemeente is aangesloten bij Coalitie Erbij. Coalitie Erbij, landelijke organisaties in de zorg- en welzijnssector die samen een vuist tegen eenzaamheid maken, ondersteunt twintig koploperplaatsen om te komen tot samenwerking tussen lokale overheid, vrijwilligersorganisaties, zorgverleners en instellingen in een integrale aanpak van eenzaamheid. Coalitie Erbij is ook initiatiefnemer van de ‘Week tegen eenzaamheid’ welk tussen 24 september en 3 oktober 2015 zal plaatsvinden en is bedoeld om aandacht te vragen bij het grote publiek. De 20 koplopergemeente organiseren zelf ook verschillende publiekscampagnes (zie bijvoorbeeld http://www.rotterdam.nl/iklaatjenietalleen) op bewustwording te krijgen en het probleem tegen te gaan.

De strijd tegen eenzaamheid wordt gevoerd door vrijwilligers, mantelzorgers, buurtgenoten en professionals, onder andere in de Tilburgse Aanpak. De gemeente Tilburg heeft een belangrijke rol om dit mogelijk te maken. Door lokaal activiteiten te organiseren, samen te werken en de samenwerking tussen betrokken mensen en organisaties te stimuleren. De lokale startconferentie, waarbij alle betrokken mensen en organisaties worden uitgenodigd, is een eerste stap naar samenwerking en/of versterking van de bestaande samenwerking.

De Partij van de Arbeid Tilburg wil eenzaamheid in Tilburg verminderen daarom roept zij met dit initiatiefvoorstel de Raad op om:

– Het college de opdracht te geven om tijdens de Week tegen Eenzaamheid (24 september en 3 oktober 2015) in samenwerking met Coalitie Erbij een lokale startconferentie te organiseren.

– Hierbij professionals werkzaam in de Tilburgse Aanpak nadrukkelijk te betrekken om onder andere het signaleren van eenzaamheid te verbeteren

– Het college de opdracht te geven om de ontwikkeling van eenzaamheid in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot te volgen zodat maatregelen genomen kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Johanna Gröne

Raadslid PvdA Tilburg