Door Yusuf Celik op 17 maart 2015

Reguleer de achterdeur #wietteelt

9601128351_d67960031f_bDe fractie van de Partij van de Arbeid wil een oplossing voor de achterdeur. Het is aan burgers van de stad niet meer uit te leggen dat de verkoop van wiet gedoogd wordt, maar het telen en bevoorraden van de coffeeshops strafbaar is. De zware criminaliteit die nu verbonden is aan het telen van hennep baart de fractie grote zorgen.

Op 12 november 2014 heeft de gemeenteraad van Tilburg het college van B&W verzocht samen met andere gemeenten in Nederland te starten met een experiment voor gereguleerde wietteelt. De vervolgstappen voor dit experiment werden geblokkeerd door minister Opstelten.

Inmiddels heeft de gemeente Heerlen haar onderzoek naar bevoorrading van coffeeshops door gecertificeerde bedrijven gepresenteerd. Een verantwoord experiment met gereguleerde wietteelt vereist volgens het onderzoek 2 juridische stappen; het verkrijgen van een Opiumwetontheffing en het verkrijgen van medewerking door de Minister van Veiligheid en Justitie.

De PvdA fractie heeft de volgende vragen aan het college: art47gecertificeerdebedrijvenhennep

Na aanleiding van de artikel 47 vragen in Tilburg zijn er op landelijk niveau Kamervragen gesteld. De Kamervragen zijn hier te lezen: KamervragenGemeentewiet

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik. Ik ben lijsttrekker van de PvdA in Tilburg. Samen met mijn vriendin Eefje heb ik twee meiden in de leeftijd van 4 en 2. Ik ben geboren en getogen in de andere textielstad: Enschede. Op 18-jarige leeftijd ben ik naar Tilburg gekomen om Sporteconomie te volgen en later heb ik

Meer over Yusuf Celik