9 mei 2016

Samen in gesprek: 10 mei @ ’t Sant

De fractie van de Partij van de Arbeid bezoekt maandelijks een wijk in de stad. Op dinsdag 10 mei zijn de raadsleden te vinden in Tilburg West. De fractie nodigt u van harte uit om kennis te maken en te spreken over onderwerpen die u bezighouden. We zijn benieuwd wat er in uw wijk goed gaat en wat er beter. De fractie wil haar oor te luister leggen en onderwerpen of oplossingen van bewoners aandragen in de gemeenteraad.
Op de bijeenkomst mag u elk onderwerp aandragen, maar we zouden in ieder geval stil willen staan bij het onderwerp ‘laaggeletterdheid’. Medewerkers van de Stichting Lezen en Schrijven die actief zijn in wijkcentrum ’t Sant zullen¬†alvast het een en ander komen vertellen.
We heten u op 10 mei graag welkom in wijkcentrum ’t Sant, Beneluxlaan 74. De bijeenkomst zal om 20.00 uur aanvangen. Iedereen is welkom, de koffie en thee staan klaar.
Graag tot de tiende!
Auke, Sofie, Yusuf, Mirjam, Orkun, Rens en Bea
(let op: locatie in de afbeelding is niet correct)

ONTWERPpvda22maart