Door Yusuf Celik op 15 oktober 2016

Samen Vooruit in Tilburg

IMG_9927Geachte leden,

Met elkaar maken we dagelijks het verschil. Of het nu gaat om werkgelegenheid, armoede, zorg, veiligheid of sport. Overal in Tilburg zijn gedreven inwoners met elkaar bezig om de stad sterker en socialer te maken en ontstaan er nieuwe initiatieven om verandering teweeg te brengen. Vol enthousiasme en energie wil ik me met de PvdA inzetten om deze initiatieven te versterken en uit te breiden, met als doel om een beter Tilburg achter te laten.

Solidariteit van onderop heeft me altijd geïnspireerd. Oog hebben voor elkaar, de menselijke maat, elkaar kennen en vertrouwen. De overheid moet zorgen voor goede collectieve vangnetten en voorzieningen, maar de maatschappij zelf zorgt uiteindelijk voor wat echt van waarde is. Het helpen bij het schrijven van een sollicitatiebrief, het verrassen van kinderen in armoede met een Sinterklaaskado of het doen van boodschappen voor een zieke vriend. Kortom, we doen het met elkaar. En met elkaar kunnen en moeten we op het gebied van werk, armoede en zorg nog veel veranderen.

In het bestrijden van armoede zijn er nog werelden te winnen. Tilburg kent het grootste aantal gezinnen in armoede van heel Brabant. 12,8 % van de huishoudens in Tilburg heeft een laag inkomen. De armoede is diepgeworteld in de stad. Armoede moet niet erfelijk zijn, maar dat is het in de praktijk wel. Armoede gaat over van generatie tot generatie. Kinderen zijn vaak de dupe. 6500 kinderen leven in armoede. De vicieuze cirkel van armoede is te doorbreken. Laten we deze kinderen meer droomruimte geven, door dingen te doen en te ontdekken. Het kan, maar dat vereist dat we samen meer aandacht en oog hebben voor deze kinderen. In Stokhasselt leeft 46% van de kinderen in de leeftijdscategorie 0-9 jaar in armoede. We hebben het over 523 kinderen. Gewone kinderen, zoals ik 25 jaar geleden.

Tijdens het bespreken van de perspectiefnota afgelopen juni hebben we aandacht gevraagd voor kinderen die in de arme wijken wonen en het gebruik van de regelingen die er zijn om armoede te bestrijden en participatie te vergroten. De streefwaarde om 70% van de arme inwoners te bereiken wordt bij lange na niet gehaald. We blijven gemiddeld steken op een schamele 45%. Vandaag staan we hier exact een jaar na oprichting van T’Elftal tegen Armoede onder leiding van onze eigen burgemeester. Geachte coach, beste Peter, zou je niet overwegen om je spits te vervangen? Hoe kan een SP wethouder dit enorme probleem niet bovenaan zijn prioriteitenlijstje hebben staan? Waarom is hij niet zelf gekomen met een plan? Wij verwachten bij de presentatie van de begroting aanstaande maandag een actieplan om op zijn minst onze eigen gemeentelijke streefcijfers te halen.

Mensen maken de stad. Wij geloven in samenwerken. Toch maak ik me zorgen over het groeiende cynisme en wantrouwen van de burger ten opzichte van de politiek. We hebben elkaar nodig, maar vinden we elkaar nog wel? In Tilburg bleef het opkomstpercentage voor het Oekraïne referendum steken op 22%. Ons eigen referendum, dat door 8000 Tilburgers werd aangevraagd, over de verbouwing van het stadhuis, werd ter elfder uur ingetrokken. Een ander voorbeeld: 4000 Tilburgers namen de moeite om de petitie te ondertekenen om de afvalinzameling tijdelijk te intensiveren vanwege de overlast; geen enkel onderzoek volgde, een fatsoenlijke reactie naar de ondertekenaars bleef uit. Dat kan, nee moet anders. Op naar een coöperatieve stadsbestuur zou ik zeggen.

Samen kunnen we Tilburg sterker en socialer maken. Laten wij als PvdA Tilburg ons onderscheiden door niet het hardst te roepen, maar het beste te luisteren. Niet alles te beloven, maar het meeste waar te maken. Niet van achterkamertjes te zijn, maar transparant te zijn. Niet vanuit blauwdruk denken politiek bedrijven, maar naast de Tilburger te staan. Laten we de hand uitsteken naar eenieder die samen met ons vooruit wil.

Beste leden, ik heb een landelijke primeur voor jullie. Verandering van de wereld begint bij onszelf. Wij als fractie nemen transparantie en bereikbaarheid van politiek serieus en durven daarin vernieuwend te zijn. Samen vooruit betekent dat we per januari gaan starten met ons eigen 360graden livestream van de fractievergaderingen op facebook en youtube. We vergroten ons bereik, betrekken de stad, iedereen kan meedoen.

Samen vooruit betekent voor volgende week dat we op 22 oktober een fractiebijeenkomst organiseren waarin we onze leden en geïnteresseerden laten meedenken over onze politieke standpunten. Volgende week zaterdag zijn jullie van harte welkom in ons pand.

Hoe we Samen Vooruit ook echt samen concreet kunnen maken, te beginnen bij morgen? Ik heb voor iedereen een poster meegenomen die morgen al voor het raam kan worden opgehangen.

Om blijk te geven van ons streven om Tilburg samen vooruit te brengen.

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik