Door Yusuf Celik op 10 juli 2016

Samen vooruit op het Bernardusplein

IMG_9208De fractie van de Partij van de Arbeid heeft op 28 juni op uitnodiging van een bewoner een schoonmaakactie op het Bernardusplein georganiseerd. Met 30 bewoners is het plein, en de aanloopstraten, schoongemaakt. Bewoners hebben tijdens de schoonmaakactie de fractie geïnformeerd over kleine en grote knelpunten op het gebied van zwerfafval en leefbaarheid en hun ongenoegen geuit over het lage onderhoudsniveau (niveau C/D). Na aanleiding van deze signalen heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen aan het college; artikel 47 Reglement van Orde Bernardusplein

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik. Ik ben lijsttrekker van de PvdA in Tilburg. Samen met mijn vriendin Eefje heb ik twee meiden in de leeftijd van 4 en 2. Ik ben geboren en getogen in de andere textielstad: Enschede. Op 18-jarige leeftijd ben ik naar Tilburg gekomen om Sporteconomie te volgen en later heb ik

Meer over Yusuf Celik