Door op 13 november 2015

Sofie/Fractie PvdA Tilburg en de begroting vd Gemeente Tilburg 2016.

Om een uur begint dag twee van de begrotingsbehandeling. Voor vandaag zijn er moties en amendementen ingediend, waarover gedebatteerd en gestemd wordt. We beginnen met alle moties die horen bij de commissie sociale stijging. Orkun en ik mogen meteen aan het werk dus.

Het begin is wat rommelig: wethouder Kokke leest dat LST de moties over leerlingenvervoer mee indient, wij niet. En de eerste grap van vandaag wordt gemaakt door Orkun. De LST wil geen moties bespreken die al uitvoerig in de commissievergadering besproken zijn. Orkun: ‘Laten we het vandaag dan vooral niet over Midi hebben.

Vandaag ben ik in VWO 5 nog bezig geweest met drogredenen. Hier komt een loepzuivere ontduiking van de bewijslast… De heer Bengevoort stelt een aantal keer de vraag of de heer De Brouwer  denkt dat iemand uit Oost-Groningen werk van Contour de Twern beter kan doen dan deze instelling. Raadslid De Brouwer: ‘Heeft u er aanwijzingen voor dat iemand uit Oost-Groningen het niet zou kunnen, meneer Bengevoort?’ De overige drogredenen zijn tot nu toe gemaakt door de LST. Ik heb wat overhaaste generalisaties en persoonlijke aanvallen gehoord, die ik jullie graag wil onthouden.

Wat ik jullie niet wil onthouden is dat de moties van Orkun over het leerlingenvervoer aangenomen zijn en het amendement van Bea over een regulier AZC in Tilburg overgenomen is.

Als de moties en amendementen in stemming gebracht zijn, gaan we verder met Vestigingsklimaat. Dat is goed nieuws voor wethouder Jacobs. Afgelopen maandag was hij al lekker op dreef, nu zijn zijn eerste woorden wederom niet te versmaden: ‘Het enige verschil tussen het voorstel van De Efteling en u, meneer Möller, is dat dat van hen smaakvol is.’ Aan hem heeft het niet gelegen dat deze motie aangenomen is door de raad en hij dus aan de slag gaat met het realiseren van heuse dreampoorten.

In de fractie hebben we het gehad over de motie van VVD en LST over de NWE vorst. Ook de werkgroep cultuur heb ik om munitie gevraagd. Tine van de Weyer vertelde me in dit kader dat de cijfers in de begroting niet kloppen, voorafgaand aan de bespreking brengt de wethouder zelf dit bericht over aan de raad. Aangezien we verwachten dat deze motie voornamelijk dient om mensen in een kwaad daglicht te stellen, hebben we besloten het de heer Smolders niet te makkelijk te maken en onze mond te houden. Nathalie Nijs weet bij de stemming de discussie stijlvol af te ronden: ‘Velen weten de prijs ergens van te noemen, maar weinigen weten er de waarde van te schatten.’

De LST roept per motie op om piet vooral zwart te laten. Gelukkig weet de burgemeester het debat luchtig te houden: hij zegt toe Sint en Piet ongeschminkt te ontvangen aanstaande zondag.

Tijdens de schorsing besluiten we de moties die we voor vestigingsklimaat hebben ingediend in te trekken. We dienden er twee in over kunst in de openbare ruimte. De wethouder belooft met voorstellen te komen bij de cultuurnota. We geven aan vertrouwen te hebben in de wethouder en haar tegen die tijd te herinneren aan onze voorstellen.

Rond de klok van kwart over vijf gaan we verder met Leefbaarheid: veiligheid, sport, duurzaamheid, milieu en afval. Voor mij reden om even achterover te hangen, de helft van de vergadering die voor mij persoonlijk behoorlijk spannend was, zit erop. De moties die ik ingediend heb zijn besproken en in stemming gebracht. Ik heb mijn punten gemaakt.

Yusuf ondersteunt zijn motie over damesvoetbal met cijfers die ik niet kende: damesvoetbal groeit landelijk met 23%, voor Tilburg is dat maar 7%. De wethouder geeft aan dat er al veel gebeurt, maar daar prikt onze sportman gemakkelijk doorheen. Een veelgehoorde wanhoopskreet uit oppositionele hoek dezer dagen: aan de slag, college!

Ondertussen vragen wij ons af waarom wethouder Kokke zich verstopt achter een plantenbak. Het antwoord is snel gegeven: zijn telefoon lag aan de oplader.

Nadat een ieder wat krachtvoer tot zich genomen heeft, kunnen we verder met stemmen. De burgemeester doet weer een smeekbede voor het intrekken van moties, maar deze keer is zijn vangst mager, 2 moties worden ingetrokken. Later probeert hij het zelf nogHet is de vraag of de VVD-fractie voldoende op krachten is gekomen. Bij stemming over een mede-ingediende motie over de ambities op de sportdeelname van kinderen, twijfelen ze massaal of ze wel voor zijn.

Om vijf voor half acht kunnen we Yusuf feliciteren: zijn motie over een Tilburgs sportgala is de enige motie die deze ronde aangenomen is. Ook alle ingediende amendementen bij vestigingsklimaat hebben het niet gered.

Het laatste programma dat de revue passeert is Bestuur. Auke vraagt het CDA waarom een motie over helder en actief communiceren Right to challenge moet heten. De wethouder ontraadt de motie, maar de argumentatie rammelt mijn inziens: hij zegt eerst de stad te willen raadplegen over wat duidelijke taal is. Persoonlijk vind ik dit weer een duidelijk beeld geven van het beleid van dit college. Ze blijven maar onderzoeken en komen daardoor al anderhalf jaar nauwelijks toe aan het concreet uitwerken van plannen.

Auke stelt voor de participerende overheid in Tilburg failliet te verklaren. Dit is tegen het zere been van de coalitie, want er gaat al zo veel goed en iedereen doet zo enorm zijn best. Auke verwijst naar pagina 148 van de begroting, waarin allerlei overheidsinitiatieven genoemd worden, waarop geen burger zit te wachten en stelt de vraag: ‘Is een participatiecafé een obscure tent waarin burgerinitiaven worden gestript?’  

‘De begroting is zielloos, maar grotendeels een voortzetting van oud beleid. We hebben geprobeerd bij te sturen waar dat kon en zullen voor de begroting stemmen’, zo luidt onze stemverklaring. Uiteindelijk wordt de begroting, uiteraard, aangenomen.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota heb ik met Bart Hoekstra voor zijn studie gekeken naar de werking van het dualisme in de Tilburgse politiek. Wij vonden toen, naar aanleiding van de stemming over de moties en amendementen, dat dat een wassen neus is. Laat ik eens kijken of daar vandaag weer wat over gezegd kan worden.

SOCIALE STIJGING

19 moties ingediend 3 ingetrokken 8 aangenomen (7 van coalitie) 8 verworpen (8 van oppositie)
2 amendementen 1 aangenomen (1 opp) 1 verworpen (1 opp)

VESTIGINGSKLIMAAT

11 moties ingediend 8 ingetrokken 1 aangenomen (1 van opp) 2 verworpen (1 co, 1 opp)

LEEFBAARHEID

6 moties ingediend 2 ingetrokken 1 aangenomen (1 van opp) 3 verworpen (1 co, 2 opp)
4 amendementen 4 verworpen (4 opp)

BESTUUR

7 moties ingediend 2 ingetrokken 1 aangenomen (1 van co) 4 verworpen (1 co, 3 opp)
2 amendementen 2 verworpen (2 opp)

Uiteindelijk zijn er 51 stukken ingediend en is er gestemd over 36 stuks. Van het door de oppositie ingediende, is zijn er 21 verworpen en 3 aangenomen. Bij de coalitie is dat 3 verworpen en 8 aangenomen. Het zijn geen verhoudingen die de oppositie moed geven. Misschien is het nog geen tijd om het dualisme failliet te verklaren, evenmin als het daarvoor tijd is als het gaat over de participerende overheid. Wel lijkt het me een goed idee om naar beide zaken kritisch te kijken.

PvdA Fractie Tilburg, Sofie Meeuwissen

Op Facebook: https://www.facebook.com/Sofie-Meeuwissen-PvdA-Tilburg-1519564661696178/?fref=ts

Op Facebook : https://twitter.com/MeeuwissenSofie