Door Yusuf Celik op 9 juli 2015

Sport is van Tilburg

 

7893571916_4a0983c0d1_bDe Partij van de Arbeid heeft het initiatief genomen om een voorstel te schrijven om de stem van sportverenigingen in het sportbeleid te vergroten. Niet praten over sportverenigingen, maar met. De partijen D66, LST, VVD, Groep van Aarle en OPA ondersteunden deze gedachte en hebben het voorstel mee ingediend. Daarmee is er een meerderheid voor het voorstel in de gemeenteraad. Hieronder de tekst van het voorstel:

In het coalitieakkoord is afgesproken om een verbeterslag te maken in de sport. Dit langs twee lijnen; het actualiseren van het sportbeleid en het sportbedrijf op orde. In het najaar wordt de actualisatie van de kadernota Samenspel (2011-2016) gepresenteerd en besproken. De actualisatie van de sportnota is wat de indienende fracties betreft geen bestuursdocument vanuit blauwdruk denken, het is een moment waarin gezocht kan worden naar verbindingen. Sport is immers van de stad.

Verenigingen hebben een belangrijke rol in het in beweging brengen van mensen. In Tilburg zijn er 285 sportverenigingen actief. Ongeveer 100 sportvereniging hebben zich aangesloten bij de Tilburgse Sportraad (TSR). De sportraad behartigt de belangen van sportverenigingen die bij haar aangesloten zijn en probeert daarbij ook oog te houden voor de ongebonden sporter. De TSR heeft formeel een adviserende rol richting gemeente. In geval van politieke besluitvorming rond sportthema’s is voorgeschreven dat er een formeel advies van de sportraad wordt gevraagd en dat het structureel overleg tussen de gemeente en de TSR maandelijks plaatsvind.

Gelet op de aankomende actualisatie van het sportbeleid, en de keuzes die gemaakt moeten worden, is ook het moment daar om terug te kijken op het samenspel tussen gemeente en de TSR. Een evaluatie van de rol, positie en verantwoordelijkheden van de TSR is essentieel om te komen tot een robuust en gedragen sportbeleid.

Lees hier het volledige voorstel: Initiatiefvoorstel Sport is van Tilburg3.0

 

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Mijn naam is Yusuf Celik (38 jaar). Ik ben sinds 2014 raadslid van de Partij van de Arbeid in Tilburg. Samen met mijn vriendin en onze twee dochters woon ik in de wijk Jeruzalem Politiek gaat over mensen. Over zorgen, ideeën, klachten, dromen en ambities van alledag. Als gemeenteraadslid probeer ik open te staan voor

Meer over Yusuf Celik