Door Bea Mieris op 19 juli 2017

Hoe zit het met de 140 sociale huurwoningen van Talentsquare 2?

De bouw van de sociale woontoren Talent Square 2 in Tilburg gaat waarschijnlijk niet door. De PvdA fractie maakt zich daar zorgen over. Gaan het college en de woningbouwcorporaties de taakstelling van de bouw van 800 betaalbare woningen uiterlijk in 2020 wel halen? Talent Square 2 zou plaats bieden aan 140 sociale huurwoningen in het spoorzonegebied van Tilburg. 

In het Brabants Dagblad van zaterdag 15 juli 2017 staat beschreven dat de sociale woontoren Talent Square 2 (140 sociale huurwoningen) er zo goed als zeker niet gaat komen.

Samen met de fractie van D66 stelde onze fractie deze Art. 47 vragen:

  1. Kan het college bevestigen dat de bouw van Talent Square 2 niet doorgaat?
  2. Kan het college aangeven waarom de bouw van Talent Square 2 niet doorgaat? Graag met uitleg.
  3. Wat vindt het college ervan dat de bouw van Talent Square niet doorgaat?
  4. Heeft het college hier een rol in gehad? Graag met uitleg.
  5. Is het college bereid om meer middelen beschikbaar te stellen voor deze sociale woontoren, zodat de bouw ervan toch doorgang kan vinden? Graag met uitleg.
  6. Wat betekent het voor de taakstelling dat er tussen 2015 en 2020 achthonderd sociale huurwoningen gebouwd moeten worden, mocht deze sociale woontoren er niet komen?
  7. Wat gaat het college inzetten zodat deze taakstelling toch behaald kan worden?

 

Bea Mieris

Bea Mieris

Als raadslid voor de PvdA wil ik opkomen voor de mensen die het om wat voor reden dan ook minder getroffen hebben in het leven. Mijn portefeuille bestaat uit de onderwerpen wonen, grootstedelijke projecten en natuur in en om de stad. Op het gebied van wonen zet ik me in voor betaalbaar wonen en voor

Meer over Bea Mieris